• / Nyheter
  • / Många centersynpunkter kom med när länstransportplanen togs i enighet

Många centersynpunkter kom med när länstransportplanen togs i enighet

Många centersynpunkter kom med när länstransportplanen togs i enighet 768 miljoner kronor investeras under de kommande 12 åren på att bygga ut infrastrukturen i Kronobergs län.

Men även om beslutet togs i enighet var Sven Sunesson, centerpartiets gruppledare,
inte helt nöjd. -Beloppet är för litet.
Det är framför allt de mindre vägarna som får för litet pengar, sa Sven Sunesson.
Däremot var han nöjd med att centerns synpunkter i hög grad hade beaktats i dokumentet.

-Satsningarna på kust-till-kust-banan och riksvägarna 23/27 är bra. Britt-Louise Berndtsson efterlyste satsningar på östra delen av väg 120 samt riksväg 122.-Det kom inte med i trafikplanen men vi återkommer om detta. Man kan ju alltid hoppas på att potten kan räcka till att förbättra någon del. Det är ett starkt önskemål från åkerinäringen eftersom det går många timmertransporter på de här vägarna, sa Britt-Louise Berndtsson. En annan väg med nummer 941 i Uppvidinge var också på tapeten.

Fyra år har gått sedan fullmäktige beslöt att den skulle in i vägtrafikplanen. Men det skedde aldrig eftersom Trafikverket aldrig tog med vägen i sin plan. Nu kunde Joakim Pohlman (s) meddela at den är med i Trafikverkets plan som nu går vidare till regeringen för beslut. När det beslutet är taget fastställer Trafikverket planen och därmed kan den efterlängtade förbättringen av väg 941 genomföras.

Åke Carlson var bekymrad över läkarsituationen i Uppvidinge och ställde därför en fråga till Charlotta Svanberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, hur det blir med tillgången på läkare i Lenhovda och Åseda. -Vi har nu en läkare i Åseda.

Men jag har ingen prognos för detta. Den här frågan måste vi lösa tillsammans med kommunerna. Något som inger hopp är att vi nu har 50 st-läkare i vårt system.
Det kan bidra till att förbättra tillgången på läkare, sa Charlotta Svanberg.