Regiongruppen gästade Campus Ljungby

Magnus Hellgren, vd för Campus i Ljungby, gjorde en mycket intressant föredragning om verksamheten vid regionfullmäktigegruppens första möte för året onsdagen den 17 januari där 12 intresserade var på plats..

Campus i Ljungby, som är direkt knutet till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, startade sin verksamhet 2001 som en samarbetsorganisation mellan lärosäten, företag och samhälle.

Uppgiften är att i nära samarbete med företag och organisationer förse den regionala arbetsmarknaden med studenter som har praktik i utbildningen.

–Jag tycker vi har klarat den uppgiften mycket bra. I nuläget har vi cirka 300 studenter inskrivna. Många kommer från närområdet men vi har också elever från nästan alla delar av landet. Tyvärr har vår huvudman Linnéuniversitetet från och med höstterminen ställt in en internationell sälj- och marknadsföringsutbildning med ett intag på 40 studenter/läsår. Det tycker vi är är tråkigt men vi får glädja oss över att vi har rikets enda kurs i informationslogistik, där vi varje år tar in 35 studenter och släpper ut 23-25. Kursen är 3-årig och de som fullföljer får i de allra flesta fall bra jobb inom industrin, säger Magnus Hellgren.

Mötet avslutades med att Sven Sunesson gjorde en föredragning om Region Kronobergs investeringsplan från och med 2018 och framåt.

Planen är minst sagt omfattande med beräknade 700 miljoner kronor i investeringar enbart under 2018.

Våningsplan 6 på Ljungby lasarett håller på att renoveras för att ge plats åt vårdavdelningarna, som ska renoveras, med början under 2018. Lasarettet får ett helt nytt ambulansgarage och ett renoverat bårhus.

På Växjö lasarett ska cirka 10 omflyttningar göras för att ge plats åt tandkirurgin, ny dagonkologi, fler vårdplatser för cancerpatienter samt bättre utrymmen för BB och neonatal. Dessutom flyttar hudmottagningen och Bup in i Dockanhuset och på lasarettsområdet är också ett helt nytt parkeringshus för personalen på infektionskliniken klart att tas i bruk inom kort.

–Vi har ett mycket ambitiöst investeringsprogram inom Region Kronoberg. Många av förslagen kommer från Centerpartiet och det känns förstås bra, säger Sven Sunesson.