• / Nyheter
  • / Uttalande från Centerpartiets länsstämma i Växjö lördagen den 17 mars

Uttalande från Centerpartiets länsstämma i Växjö lördagen den 17 mars

Enskilda vägar ska hanteras lokalt

Enskild väghållning är helt avgörande för ett fungerande samhälle och dess utveckling.

I Kronoberg har det en speciell betydelse eftersom det vägnät som får bidrag från staten har en väglängd på 385 mil och är uppdelat på 1059 väghållare.

Nu aviserar emellertid Trafikverket att en förändring är på väg.

Istället för att markera att enskilda vägar är enskildas ansvar som hanteras lokalt med tradition och stor kunskap föreslår Trafikverket att det enskilda vägnätet skall hanteras genom ett opersonligt digitalt ärendesystem, där tjänstemän med Malmö eller Kristianstad som tjänstgöringsorter fattar besluten.

Dessutom pågår en utredning kring det mindre statliga vägnätet som enligt ett förslag skall delas in från 5 till 6 klassningar. Då finns en stor risk att klass 6, dvs de mindre lågtrafikerade vägarna, kommer att få en minskad tilldelning och eventuellt gå över till enskild väghållning. Hur det skall kunna genomföras med den ovan nämnda problematiken är en gåta. Där lär inte bli någon som vill ta över något med en kostnadstäckning på 60-70 %. Det blir då tvingande, vilket inte är rätt väg att gå.

För Centerpartiet i Kronoberg är detta sammantaget oacceptabelt. Vi tror att med en centraliserad Trafikverksorganisation blir känslan för rätt och utvecklande åtgärdsbedömningar betydligt sämre och än mer byråkratisk. Den känslan och utvecklingen måste brytas med ett lokalt närvarande engagemang även från myndigheten Trafikverket eller, som ett alternativ, lägga hela ansvaret för det mindre vägnätet (både det statliga och det enskilda) helt under en regional/lokal förvaltning.

Därför uppmanar vi Trafikverket att ompröva sin inställning. Med en gradvis urholkning av det enskilda vägnätet kommer allt färre att bosätta sig på landsbygden. Centerpartiet vill att hela Sverige ska leva!

Centerpartiets distriktsstämma i Kronoberg