Eskil talade skogspolitik på Ramnäs Simonsgård

Många intresserade var på plats när Södra och Centerpartietpresenterade sin syn på hur den svenska skogen ska brukas och skötas.


När Centerpartiets skogsturné måndagen den 11 juni kom till Anders och
Marie Mårtensson på Ramnäs Simonsgård

hade 40-talet intresserade
samlats för att diskutera skog och framtidens skogspolitik med
inbjudna talare från skogsnäringen och från centerpartiet.


Inledningsvis talade kretsordförande i Älmhults centerkrets Gusten
Mårtensson, tillika tvåa på riksdagslistan för centerpartiet i
Kronobergs län, kort om platsen för kvällens aktivitet och syftet med
initiativet - att prata om skogens betydelse för Sverige i allmänhet
och landsbygden i synnerhet.


Gårdsägare Anders Mårtensson tog vid och berättade mer om inriktningen
på verksamheten som numera består av ca 140 hektar blandad skogs- och
åkermark där det bedrivs uppfödning av nötkreatur i mindre skala för
egen försäljning av kött samt skogsbruk på fritidsnivå.


Först upp på den provisoriska utomhusscenen var särskilt inbjudne
Tomas Rahm, miljöchef på Södra Skog med utgångspunkt i Växjö, som
talade dels om vad Södra som organisation hör av sina medlemmar och
dels om den rådande politiska situationen och dess påverkan på skogen.
Framför allt informerade Tomas om Södras arbete med sk. "Gröna
bokslut" som görs varje år. Där presenteras en översyn av hur
företaget lever upp till skogscertifieringssystemens och företagets
egna krav på miljöhänsyn i samband med föryngringsavverkningar och
gallringar. Dessutom berättade Tomas om medlemmarnas miljöengagemang
som faktiskt är bättre än genomsnittet i landet vad gäller avsättning
till skyddade naturområden och skyddade skogsmarker. Skogsägande med
"frihet under ansvar" ger alltså goda miljöresultat.

Eskil intog scenen

Kvällens huvudnummer på scen var riksdagsledamoten och fd
landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) från Ljungby kommun som inom
ramen för Centerpartiets skogsupprop besöker olika delar av Sverige
där skogen har särskild betydelse för utvecklingen. Erlandsson var
mycket noga med att poängtera att framtidens skogsägande är beroende
av en stark ägande- och brukanderätt, något som centerpartiet kämpat
länge för.

Kritik riktades mot nuvarande regerings förda skogspolitik som i
mycket har inneburit fyra förlorade år för skogsnäringen. Samtalet kom
in på ersättningsfrågor till skogsägare gällande avsättningar till
olika typer av skyddade naturområden där staten "köper" skogsområden
som sedan blir antingen naturreservat eller annan typ av skyddat
naturområde. Centerpartiets hållning är att sådana avsättningar ska
göras i första hand av frivillighet från skogsägaren och att skälig
ersättning måste utgå. Har staten inte tillräckligt med pengar att
ersätta skogsägaren skäligt skall avsättning inte heller kunna göras.


Efter en kort vandringsrunda med möjlighet att beskåda ett sk.
"komet-område", av skogsägaren avsatt frivilligt för att inte göra
några aktiva åtgärder i skogen för en period över 25 år kom samtalen
ännu en gång in på det statliga ansvaret av dessa områden. Denna gång
gällande skötsel av områden som skyddats och oro bland skogsägarna vid
träffen att det inte tillskjuts tillräckligt med medel för staten att
kunna sköta områdena när så behövs gällande exempelvis avverkning
eller dikning. Mycket viktiga tankar som skickades med närvarande
politiker för kommande debatter.