• / Nyheter
  • / Golnoush och Elizabeth tar plats i förbundsstyrelsen

Golnoush och Elizabeth tar
plats i förbundsstyrelsen

Golnoush Lundén Keshavarzi, Gamla och Elizabeth Peltola, Älmhult,ingår nu båda som ledamöter i förbundsstyrelsen för Centerkvinnorna iSverige.


Kronobergs centerkvinnor flyttar fram sina positioner även på nationell nivå.

Vid förbundsstämman i Halland den 9 och 10 juni valdes Golnoush Lundén Keshavarzi från Gemla in som ny ledamot i förbundsstyrelsen där Elizabeth Peltola från Älmhult sedan tidigare ingår som ledamot och nu blev omvald.

-Jag är mycket glad och stolt över att ha blivit vald. Det är ett stort förtroende som våra medlemmar från hela Sverige har gett mig och som jag kommer att förvalta efter bästa förmåga, säger Golnoush Lundén Keshavarzi.

Som integrationspedagog i Alvesta komun arbetar Golnoush med ett projekt ”väninnor till väninnor” som syftar till att lära nyanlända kvinnor svenska och i förlängningen också etablera sig på arbetsmarknaden. -Genom min bakgrund och mina erfarenheter har jag många idéerkring hur centerkvinnorna och hela centerrörelsen ska kunna nå nya väljargrupper och utveckla vår politik inom integration, en hållbar arbetsmarknad för alla och kvinnors fri och rättigheter, säger Golnoush Lundén Keshavarzi.

Elizabeth Peltola är mycket glad över att Golnoush har tagit plats i förbundsstyrelsen.

–Vi kompletterar varandra utmärkt, eftersom Golnoush fokuserar på regionpolitiken och jag fokuserar på kommunpolitiken i Älmhult. Generellt är det mycket ovanligt att ett län har två av nio platser i förbundsstyrelsen, men för mig är det ett bevis på att vi har många starka kvinnliga politiker i Kronoberg, säger Elizabeth Peltola.