• / Nyheter
  • / Centermotion hjälper krisande företag

Centermotion hjälper krisande företag

En motion från centerpartiets Sven Sunesson och Carina Bengtsson fick gehör i regionfullmäktige den 20 juni.

Det innebär att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour enligt modell från Jönköpings oh Östergötlands län.

–Det handlar om att små företag som är på väg mot en konkurs genom regionen ska kunna få extern konsulthjälp för att komma på fötter igen, säger Sven Sunesson.

I Jönköpings och Östergötlands län har företagsjouren blivit en succé.

–Jouren har räddat 1 500 arbetstillfällen. Därför är den väl värd att pröva även i Kronoberg, säger Sven Sunesson.

I fullmäktigebeslutet finns ett förbehåll baserat på att Tillväxtverket har planer på att starta ett nationellt program för företagsjourer.

–Vi ska invänta Tillväxtverkets beslut. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kör vi igång, säger Sven Sunesson.