Historien upprepade sig i regionfullmäktige

Historien från i fjol upprepade sig när Region Kronoberg tisdagen den 20 juni höll sin budgetdebatt i Utvandrarnas Hus i Växjö.

Eftersom Sverigedemokraternas sex ledamöter även i år lade ned sina röster i den slutliga omröstningen om budgeten för 2019 kunde den styrande majoriteten s+v+mp vinna över Alliansen med 30-25.

–Det var ett väntat utfall. Och med tanke på valet i september är det ingen nackdel att majoritetens budget gäller. Nu kan vi i Alliansen gå fram och sätta fingret på de brister och svagheter som vi ser i majoritetens budgetförslag, säger Sven Sunesson, centerpartiets gruppledare i regionfullmäktige.

Sammantaget blev det en lugn och sansad budgetdebatt där Sven Sunesson pekade på vikten av jobba tillsammans med företagen för att klara regionens kompetensförsörjning.

–Vi måste se till att vara en attraktiv region och då är det viktigt att ha ett rikt kulturliv. Att som SE dra ned kulturbudgeten med 15 procent ser jag som direkt kontraproduktivt och att avvisa människor är direkt förkastligt, sa Sven Sunesson.

Britt-Louise Berndtsson (c) saknade satsningar på forskning i majoritetens budgetförslag.

–I vårt budgetförslag är 5 miljoner kronor avsatta för forskning. Det är viktigt både för våra medarbetare och för att utveckla sjukvården.

Två tongivande politiker, Charlotta Svanberg (s) och Suzanne Frank (m), gjorde sin sista budgetdebatt. Charlotta Svanberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har sedan länge deklarerat att hon lämnar regionpolitiken och Suzanne Frank, som nu satsar på att ta en plats i riksdagen, tackade för många intensiva och givande debatter under sina år i fullmäktige.

Den totala budgeten för Region Kronoberg under 2019 är 6,3 miljarder kronor, av vilka 4,7 miljarder går till sjukvården. Ändå dras sjukvården under 2018 med ett underskott på 40 miljoner kronor och därför är det måste det till såväl besparingar som inkomstförstärkningar i form av att sälja vård till bland annat Skåne och Halland för att ekonomin ska komma i balans. Annars väntar ännu tuffare åtgärder under 2019.