Centerpartiet satsar på vägnätet

Margareta Jonsson, till vänster, och Eva Johansson på centermötet i Nöbbele


Ett väl utvecklat vägnät är ett måste för att hela Sverige ska leva.

Medan regeringen vill trappa ned anslagen till vägsamfälligheter har Centerpartiet anslagit
2 miljarder kronor på att införa ett skatteavdrag som ger varje medlem i en vägsamfällighet möjlighet att dra av maximalt 3 000 kronor för att man är med och driver vägen.

–Det är viktigt att vara observant på den nuvarande regeringens inställning till vägsamfälligheter.
När Trafikverket vill spara pengar försöker man att överföra ansvaret för att driva mindre vägar till lokala vägsamfälligheter, sa Anders Åkesson, riksdagsledamot (c) och ledamot i trafikutskottet på det valmöte som Nöbbele-Ingelstad centeravdelning ordnat i Nöbbeles bygdegård tisdagen den
21 augusti.

Här var 30-talet personer på plats när förutom Anders Åkesson också Per Schöldberg, riksdagskandidat från Växjö, regionrådet Sven Sunesson samt ettan och tvåan på centerns kommunlista i Växjö, Eva Johansson och Anders Bengtsson, var på plats under valmötet.

Här diskuterades allt från infrastruktur, demokratifrågor och klimatfrågor till äldrevård och sjukvård.

Med knappt tre veckor kvar till valet manade Eva Johansson de närvarande att kampanja vidare.

–Det är nu som vi grundlägger en valframgång, sa Eva Johansson.


Sven Sunesson, till höger, fick svara på många frågor om sjukvård under mötet i Nöbbele