Valutslaget på agendan i regiongruppen

En första analys av valutslaget upptog en del av regiongruppens möte tisdagen den 11 september som hölls i Regionens hus i Växjö.

25 personer var på plats och en majoritet av de närvarande gav uttryck för sina personliga åsikter såväl beträffande regionvalet som valet på nationell och kommunal nivå.

En genomgående slutsats var att Centerpartiet inför nästa val måste bli bättre på att kommunicera, framför allt på sociala medier och att partiet i god tid upprättar en handlingsplan till valet 2022.

Dessutom fick de närvarande lyssna till en intressant redogörelse från Louise Lyster, avdelningschef på primärvårdens hälsoenhet i Region Kronoberg.

Enheten, som etablerades i juni 2017 och i nuläget har 12 medarbetare, är resultatet av en sammanslagning av FaR (fysisk aktivitet på recept), Navet och PV.

–Fördelen med den här organisationen är att vi har alla funktioner samlade på ett ställe, vilket underlättar för våra patienter. Vi har goda kontakter med vårdcentralerna ute i länet, men känner av bristen på dietister. Där har vi 2,5 tjänster men skulle vilja utöka, sa Louise Lyster.

Utöver lokalerna på Norrgatan i Växjö finns hälsoenheten också i Ljungby samt reser till Älmhult, Tingsryd och Markaryd för att möta sina patienter.

Utöver informationen och valgenomgången redovisades också tänkbara scenarier för de fortsatta förhandlingarna beträffande regeringsbildningen i Stockholm och styrningen av Region Kronoberg, där Allianspartierna efter valet sitter i förarsätet.