Positiva siffror i regionens
hälso- och sjukvårdsnämnd

Centerpartiets regiongrupp fick flera positiva besked kring ekonomin i Region Kronoberg under mötet i Regionhuset, Växjö, tisdagen den 9 oktober.

Då kunde regionens ekonomichef Jonas Karlström meddela att den ekonomiskt hårt pressade hälso-sjukvårdsnämnden under perioden januari-augusti 2018 redovisade et överskott på hela 160 miljoner kronor, alltså en bra bit över det budgeterade resultatet på 43 miljoner kronor.

–Mycket av överskottet kan i hög grad relateras till ökade statsbidrag. Men regionen har också lyckats med att minska behovet av hyrpersonal vilket innebär att kostnaderna har minskat från 142 miljoner kronor under januari-augusti 2017 till 101 miljoner kronor under samma period i år, sa Jonas Karlström.

Givetvis underlättar de positiva siffrorna när regionfullmäktige på sitt sammanträde den 27 november ska besluta om budget och skattesatser för 2019.

På det välbesökta mötet som samlade 31 deltagare informerade också Britt-Louise Berndtsson om arbetet i den tvärparlamentariska grupp där företrädare från samtliga partier i regionfullmäktige ska utreda framtidens primärvård i Region Kronoberg fram till 2027.

–Även om både syfte och mandat är oklart är vi i gruppen i många stycken överens om hur framtidens sjukvård i Kronoberg ska utformas. Det känns bra men vi står inför stora förändringar och mycket arbete återstår, sa Britt-Louise Berndtsson.

Under mötet informerade också Sven Sunesson från förhandlingarna mellan Allianspartierna om fördelningen av platser i regionstyrelse och regionens nämnder. Här har fördelningen gått strikt på valresultatet vilket innebär att Alliansen i en 15-personersnämnd får 7 ledamöter, oppositionen s+v 6 ledamöter samt SD 2 ledamöter.