Nya Växjö kommunfullmäktige samlat

Det var många nya ansikten när Växjö kommunfullmäktige tisdagen den 16 oktober höll sitt första möte efter valet den 9 september.

Visserligen fortsätter Bo Frank (m) ytterligare fyra år som ordförande i fullmäktige men han omgav sig med två nya viceordföranden - Cheryl Jones Fuhr (mp) som förste vice och Emelie Öberg (s) som andre vice ordfrande.

I Centerpartiets grupp är Andreas Olsson, som nu gjorde sitt första fullmäktigemöte, utsedd till gruppledare och Andreas är även ledamot i valberedningen med Anders Bengtsson som ersättare.

Största frågan på mötet handlade om kommunhuset, där Gunnar Storbjörk (s) hade interpellerat kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje dels om kostnaderna för bygget och i vilken mån det nya förslaget till fasad påverkar kostnadsutvecklingen.

Här fick Anna Tenje medge att varken kommunstyrelsen eller styrelsen för Vöfab var informerade om innehållet när förslaget lämnades in till byggnadsnämnden.

-Men sammantaget kan jag säga att det inte finns några indikationer på att prisbilden överstiger de 585 miljoner kronor som ingår i uppgörelsen med Skanska, sa Anna Tenje