Östersjön som kontaktyta
eller som vattendelare?

Växjö kommun har sedan många år, tillsammans med Kalmar, Karlskrona och 20-talet andra kommuner i Sverige och 80-talet andra kommuner runt Östersjön deltagit i samarbetet Union of the Baltic Cities, UBC

Kalmar var pionjärer, samtidigt som Berlinmuren föll, att utveckla kontakter och personliga band med Borgmästare och kommuner. Växjö är aktivt i många samarbeten internationellt. Det kan tyckas vara en underordnad uppgift, i ljuset av allt ansvar en kommun har, att samarbeta internationellt. Men kommuner är en direktvald demokratisk organisation, som dessutom fungerar väldigt nära sin befolkning, och har därmed ett ansvar att vårda demokratin. Dessa nära relationer med medborgarna gör att kommunalråd och andra kommunala representanter har en god förmåga att förstå människors behov och inte minst tolka strömningar och attityder. Vidare är det lokala ledarskapet avgörande för hur samhällsklimatet utvecklas.

För en vecka sedan mördades den populäre, modige och skicklige Borgmästaren i Gdansk, Pawel Adamowicz. Sprungen ur fackföreningsrörelsen Solidarnosc och arbetet för frihet och mot kommunismens totalitära förtryck, stod han för en frihetlig och öppen politik. Hans arbete gick rakt emot den sittande Polska regeringens idéer om slutenhet och nationalism. Samhällsklimatet har hårdnat betänkligt i Polen som ger anledning till eftertanke. Tyvärr avled han efter en knivattack mitt under en välgörenhetsgala. Mordet var inte, enligt bedömare, ett direkt politiskt dåd, men väl ett utslag av ett allt hårdare samhällsklimat i Polen.

Borgmästare Adamowicz tillsåg att Gdansk var värd för det kansli som håller ihop nätverket av de ca hundra kommuner runt Östersjön som samarbetar i nätverket och föreningen UBC. Utöver många gemensamma projekt kring stadsplanering, sociala frågor, ungdomsfrågor, jämställdhet, kultur så har under den senaste åren betydelsen av demokratifrågorna vuxit kraftigt mot bakgrund av alltmer nationalistiska strömningar i många europeiska länder. Här fungerar UBC som en sammanhållande kraft. Idéer om en god samhällsutveckling delas mellan kommunalråd runt Östersjön inklusive polska, ryska, tyska, baltiska och nordiska länder. Jag vet, eftersom jag sitter i styrelsen, betydelsen för exempelvis en kommun i något av de unga baltiska länderna att ha omfattande kontaktnät med kollegor runt Östersjön.

Det är viktigt att kommuner ser bortom sin kommungräns och även bortom Östersjön, för sina medborgares bästa, men även för demokratins skull. Pawel Adamowicz visste detta och ägnade 20 år som Borgmästare åt att arbeta för ett öppet och tolerant Gdansk. Vi tackar Adamowicz och Gdansk för värdskapet av UBC och jag hoppas arbetet för utveckling och öppenhet fortsätter i Adamowicz anda. Östersjön skall vara en kontaktyta, inte en vattendelare!