Pressmeddelande

Per Schöldberg och Thomas Haraldsson, C, nominerad som Ledamot i KPA Liv respektive Folkbildningsrådet för SKL


Nu är valresultatet och förhandlingarna till SKL – Sveriges kommuner och regioner klara. Nominerad till uppdraget som Ledamot i KPA Liv finner vi Per Schöldberg, Växjö. Som Ersättare i folkbildningsrådets representantskap finner vi Thomas Haraldsson, Alvesta

Valresultatet och förhandlingarna på SKL – Sveriges kommuner och regioner, ärklara och tack vare det framgångsrika valresultatet för Centerpartiet i kommuner och regioner och ett gemensamt fotarbete inför ombudsvalet står det nu klart att vi har ökat antalet ombud på kongressen från 33 till 47 ombud.

Det goda valresultatet för Centerpartiet bidrar till att uppdragen blir fler än tidigare år och idag presenteras den totala listan på de nominerade namnen från partiet.

Per Schöldberg har en bred och gedigen erfarenhet från den offentliga sektorn både som kommunalråd för Centerpartiet i Växjö, tjänsteman inom länsstyrelsen, regeringskansliet och regionförbundet södra Småland. Dessa erfarenheter och kontakter kommer bli värdefulla i uppdraget inom KPA Liv som är kommunsektorns pension-/försäkring och kapitalförvaltare.

Thomas Haraldsson har även han en relativt lång erfarenhet från kommunala och regionala förtroendeuppdrag. Förutom kommunalråd i Alvesta kommun är han även bland annat ledamot av regionfullmäktige samt kommer senare i vår bli invald som ledamot i Ryssbygymnasiets styrelse. Erfarenheter som kommer bli värdefulla i det kommande arbetet med folkbildningsrådet är att Thomas tidigare varit engagerad på regionalt plan för Studieförbundet vuxenskolan.

  • Vi känneross glada och tacksamma för att nationellt få representera Centerpartiet inom våra respektive uppdrag ochser mycket fram emot de kommande 4 åren, säger Per och Thomas

Nomineringskommittén har arbetat strategiskt med nomineringar till uppdrag inom SKL inför den kommande mandatperioden och det slutgiltiga beslutet om vilka som ska representera Centerpartiet beslutas av partiets ombud den 18 mars, dagen innan valkongressen den 19 mars 2019.

För mer information om Centerpartiets arbete med SKL, vänligen kontakta Per Schöldberg, 0708-69 49 25

Thomas Haraldsson, 0709-96 41 61

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se