Golnoush visade vägen i Alvesta

Golnoush Lundén håller tal under demonstrationen i Alvesta på Internationella kvinnodagen den 8 mars


Ett imponerande demonstrationståg drog genom Alvesta på Internationella Kvinnodagen den 8 mars.

Med Golnoush Lundén från Centerkvinnorna i spetsen visade 40-talet kvinnor och män vad de tyckte om jämställdheten i det svenska samhället.

–Det känns bra att kunna genomföra en sådan här demonstration. Den arrangeras av Kvinnor till Kvinnor, en internationell grupp som arbetar på Alvesta kommuns mötesplats och som kommer från utanförskap i sina hemländer. Vi har också fått med politiska partier, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och andra organisationer, säger Golnoush Lundén, som jobbar som projektledare på Kvinnor till Kvinnor.

På plakaten kunde man bland annat läsa slagord som ”Jämställdhet kan inte vänta”, ”Kampen fortsätter”, ”Lika lön för lika arbete” och ”Var femte kvinna utsätts för ett allvarligt sexuellt övergrepp under sin livstid”.

–Många av dem som demonstrerade här idag får inte göra detta i sina hemländer. För dem blir det en viktig ögonöppnare att kvinnor och män i Sverige har samma rättigheter och att det är viktigt att kämpa för detta, säger Golnoush Lundén.