Länets förtroendevalda samlades i Öjaby

Thomas Haraldsson inledningstalade på nätverksträffen i Öjaby


Det är viktigt att redan nu börja förberedelserna inför valet 2022.

Ett inslag i detta är den nätverksträff för förtroendevalda som Kronobergsdistriktet har ordnat efter de senaste valen.

Därför samlades torsdagen den 21 mars totalt 35 deltagare från sju av länets kommuner på Öjaby herrgård för att knyta kontakter och genomföra grupparbeten.

I sitt inledningstal konstaterade Alvestas kommunalråd Thomas Haraldsson att Centerpartiets valarbetare lokalt gjorde många bra saker som tyvärr inte gav det resultat man hade önskat.

–Men om vi inte levererar vad vi har lovat våra väljare blir det svårt för oss att konkurrera i valet 2022. Vi ska stötta varandra och visa att Centerpartiet står på fast grund när andra sviktar. Det inger förtroende och det kan ge oss flera röster i nästa val, sa Thomas Haraldsson.

Nye riksdagsledamoten Per Schöldberg poängterade att hans egentliga arbetsplats är Kronobergs län.

–I mitt uppdrag ingår att verka för länet. Det är här jag knyter kontakter och fungerar som dörröppnare i Stockholm. Där röstar jag i riksdagen tisdag, onsdag och torsdag. Måndag och fredag är jag på hemmaplan och då är jag öppen för att göra nedslag i länets kommuner, sa Per Schöldberg.

Kvällen avslutades med fyra grupparbeten under ledning av Margareta Jonsson, Växjö, social och omsorg, Torbjörn Gustafsson, Uppvidinge, utbildning, Ingemar Hugosson, Uppvidinge miljö plus teknik samt Thomas Haraldsson, Vislanda, kommunstyrelsegruppen.

Torbjörn Gustafsson längst till höger tillsammans med utbildningsgrupp