Centerkvinnorna flyttar

fram sina positioner

Maret Akhmadova, Alvesta, är ny i styrelsen för Centerkvinnorna i Kronoberg, där Judit Svensson, Lagan, till höger blev omvald som ordförande.


Centerkvinnorna i Kronoberg fyller en viktig funktion för att föra ut partiets politik till väljarna.

När årsmötet hölls i Alvesta under helgen kunde omvalda ordföranden Judit Svensson, Lagan redovisa en rad aktiviteter under det intensiva valåret där initiativet att lyfta företagarkvinnor runtom i länet i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars fick stort utrymme och publicitet.

Under året blev också Golnoush Lundén Keshavarzi, Gemla, invald i kvinnoförbundets nationella styrelse, där även Elizabeth Peltola, Älmhult, ingår.

Under 2019 har Centerkvinnorna flyttat fram sina positioner ytterligare då Gudrun Holmberg har tagit en plats i styrelsen för Kvinnojouren Blända och Judit Svensson blivit invald i den nationella styrelsen för Sveriges Kvinnolobby.

Årsmötesförhandlingarna, som hölls i Studieförbundet Vuxenskolans nya lokaler i Alvesta med Thomas Haraldsson som mötesordförande, gick i enighetens tecken.

Samtliga ledamöter fick förnyat förtroende plus att styrelsen utökades med en medlem då Maret Akhmadova, Alvesta, blev invald.

Det innebär att i styrelsen ingår:

Ordförande Judit Svensson, Lagan, vice ordförande/sekreterare Malin Adell Kind, Sandsbro, kassör Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, Gudrun Holmberg, Furuby, Marie Karlsson, Ryssby, Sohila Kerio, Växjö och Maret Akhmadova, Alvesta. Ersättare: Maria Petersén, Älmeboda.