Palliativa vården i fokus på regiongruppmöte

Helen Reimertz, överläkare och utvecklingsledare för palliativt centrum för samskapad vård på Region Kronoberg, gav 20-talet närvarande en mycket intressant redogörelse för vården vid livets slut när Centerpartiets regiongrupp onsdagen den 14 augusti höll sitt första gruppmöte i regionhuset i Växjö efter sommaruppehållet.

Det är en omfattande och framgångsrik verksamhet som det palliativa teamet bedriver.
Av de cirka 2 000 som avlider varje år i Kronoberg tar totalt sex läkare och 11 sjuksköterskor, fyra plus sju i Växjö och två plus fyra i Ljungby, hand om cirka 300 patienter.

–Det handlar inte bara om de sista dagarna i livet. Behandlingen kan hålla på upp till ett år eftersom vårdbehoven skiftar under sjukdomstiden. Det är främst cancerpatienter som vi får ta hand om men även patienter med andra allvarliga sjukdomar ingår i vår verksamhet, säger Helen Reimertz.

Utöver den rent medicinska behandlingen ansvarar Helen Reimertz även för samtalsutbildningar av sjukhuspersonal för att de på ett bra och värdigt sätt ska kunna föra en dialog med svårt sjuka personer.

–Det är många tankar som kommer fram när livet är på väg att ta slut. Vår verksamhet är uppskattad men vi skulle vilja utveckla den ytterligare genom att bl a inrätta slutenvårdsavdelningar med 10-15 vårdplatser. Detta har vi föreslagit men eftersom det också handlar om ekonomi är det upp till regionens politiker att ta beslut, säger Helen Reimertz.

Gruppmötets andra del upptogs av information från Centerpartiets företrädare i Region Kronobergs nämnder. Vilket innebar att Anna Johansson, regionala utvecklingsnämnden, Andreas Håkansson, kulturnämnden, Carina Bengtsson, trafiknämnden, Britt-Louise Berndtsson, hälso- och sjukvårdsnämnden, Marie-Louise Hilmersson, patientnämnden och Bengt-Göran Birgersson, folkhälsoberedningen, berättade om aktuella diskussioner och frågor i respektive nämnd.