• / Nyheter
  • / Centerpartiets förslag för en bättre mödra- och förlossningsvård:

Centerpartiets förslag för en bättre
mödra- och förlossningsvård:


1. Skapa en mer jämlik förlossningsvård, genom att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer som gäller i hela landet.

2. Se till att fler kvinnor ska ha tillgång till en och samma barnmorska hela vägen från mödravård till eftervård.

3. Ge alla kvinnor rätt till ett hälsosamtal i mödravården i syfte att fånga upp kvinnosjukdomar. Hälsosamtalet bör ske i samband med cellprovtagning.

Budskap: ·

· Kvinnor ska kunna lita på att de får en sammanhängande vård från graviditet till förlossning och eftervård. Vi vill att kvinnor ska kunna ha samma barnmorska genom hela vårdkedjan.

· Förlossningsvården måste bli mer jämlik. Alla kvinnor – oavsett var i landet de bor – ska kunna känna sig trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande. Därför behöver vi ta fram nationella riktlinjer för att slå fast vilken vård kvinnor har rätt till i samband med graviditet och förlossning.

· Med samma barnmorska hela vägen skapas en tryggare och säkrare vård för kvinnor. Forskning visar att färre ingrepp sker under förlossningen, att kvinnorna får en tryggare förlossningsupplevelse och att det kan bidra till minskad rädsla. Det är också en arbetsmetod som kan bidra till en bättre arbetsmiljö för barnmorskor.

· Många kvinnor lider i tysthet av svåra förlossningsskador, PMS eller klimakteriebesvär. Problem som under lång tid normaliserats eller avfärdats. Genom att ge alla kvinnor rätt till ett hälsosamtal i mödravården, kan fler få hjälp – oavsett vilken fas i livet de befinner sig i.