En sänkt bensinskatt skulle mest gynna storstäderna, skriver Per Schöldberg (C).

Att sänka bensinskatten för alla är ett väldigt trubbigt verktyg
för att hjälpa personer på landsbygden.

De tre kommuner i Sverige som kommer att gynnas mest av förslaget är Stockholm, Göteborg och Malmö. Då blir det snarare motsatt effekt till det som Moderaterna säger sig vilja lösa. Detta skriver Per Schöldberg (C) med anledning av Anna Tenjes debattartikel i Smålandsposten den 24 september där hon föreslår en sänkning av bensin- och dieselpriset med en krona per liter till nästa år.

Centerpartiet är på partistämma i dagarna för att lägga fast politiken för de nästkommande åren. Över 800 motioner av medlemmar från Kiruna i norr till Ystad i söder brinner för en politik för hela Sverige. Det budgetförslag som Centerpartiet ställer sig bakom och som presenterades förra veckan innehåller skattesänkningar på 13 miljarder över hela landet. En stor del av dessa pengar kommer landsbygdens folk till del. Vi satsar på bredband, bekämpning av Granbarkborre, väg- och järnvägsunderhåll, ersättning till markägare, sänkt drivmedelsskatt med mera. Landsbygden är och kommer förbli en central del i partiets politik. Vi arbetar varje dag för att värna landsbygdsskolor, service i små orter, trygghet, nära vård och omsorg, sådant som gör skillnad i hela Kronoberg och i hela landet.

Miljöpolitiken ligger i Centerpartiets DNA, där vi är fast beslutna att genomföra en omställning mot ett fossiloberoende samhälle. Många regioner och kommuner skriver under på detta inklusive Växjö kommun och Kronobergs län. Vi vill beskatta det som är skadligt för klimatet och skattelättnader på det som genererar tillväxt, till exempel arbete. Landsbygden och miljöpolitiken är inte varandras motsättning utan en del av lösningen.

Jag vill minska vårt beroende av rysk olja, inte minst av säkerhetspolitiska skäl. Därför vill vi stimulera en förnybar infrastruktur som laddstolpar, biogas från våra gårdar och annat som gör det enkelt att ställa om från fossilt beroende till oberoende. En sänkt skatt med en krona på bensin och diesel kan vid första ögonkastet vara intressant, inte minst för landsbygdsbor. Men att sänka bensinskatten för alla är ett väldigt trubbigt verktyg för att hjälpa personer på landsbygden. De tre kommuner i Sverige som har högst total körsträcka, och som alltså kommer att gynnas mest av förslaget, är Stockholm, Göteborg och Malmö. Då blir det snarare motsatt effekt till det som Moderaterna säger sig vilja lösa.

Bilen behövs och kommer behövas. Men, vi måste arbeta för att minska vårt fossilberoende, inte minst i ljuset av det globala klimathotet. Sakta men säkert kan vi behålla bilen men minska beroendet av rysk olja. Centerpartiet vill göra det genom många kloka beslut och stimulera ny teknik och inte enskilda insatser som gagnar staden mer än landsbygden. Vi ska göra det så att alla hänger med på resan mot framtiden!

Per Schöldberg, riksdagsledamot (C), Kronoberg