• / Nyheter
  • / Tomtavtal på gång för sjukhusbygget i Räppe

Tomtavtal på gång för sjukhusbygget i Räppe

Årets kulturpristagare i Region Kronoberg. Från vänster körledaren David Newcumet, Årets kreativa entreprenör, Grasha Schreiber från MUFF Café, Älmhult samt Paula Gårsjö från Årets Bubblare, stråkkvartetten Sexton Strängar.


Ett avtal med Växjö kommun om den blivande tomten för sjukhusbygget i Räppe kan bli klart före regionfullmäktiges möte i februari 2020.

Det meddelade regionrådet Sven Sunesson när han under regionfullmäktiges möte onsdagen den 27 november gav en lägesrapport om det kommande jätteprojektet.

Den nära vården är också något som påverkar verksamheten i det nya sjukhuset. Därför har regionen tillsatt en utredning som ska ta fram en handlingsplan.

–Målsättningen är att den parlamentariska gruppen ska redovisa resultatet runt årsskiftet sa Sven Sunesson.

En fråga som vållade debatt var majoritetens förslag att från och med 1 januari 2020 dubbla avgifterna för missat inbokat läkarbesök samt anhörigs övernattning på BB-förlossning.

Under 2018 kom nämligen 25 614 personer inte till ett inbokat läkarbesök. Eftersom ett läkarbesök kostar 8 000 kronor blir det dyrt för regionen. Dessutom bidrar missade besök till att öka vårdköerna.

Socialdemokraterna motsatte sig en avgiftshöjning men eftersom inget annat parti hakade på vann majoriteten omröstningen med 41-19.

En motion från Henrietta Serrate och Robert Olesen (s) om att införa pensionärsdebatt i kollektivtrafiken vållade också debatt. Men med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg, som enligt kalkylerna skulle kosta mellan 2,8-5,8 miljoner kronor, röstades förslaget ned.

Fullmäktige beslöt också att göra besparingar i den politiska organisationen under 2020 med totalt 637 000 kronor. En höjdpunkt på årets sista regionfullmäktige är utdelningen av kulturutmärkelser.

Kulturpriset 2019 gick till David Newkumet, körledare och musikpedagog, som enligt motiveringen starkt har bidragit till människors kulturella utövande samt barn och ungas musikaliska utveckling. Dessutom fick Grasha Schreiber, som driver MUFF cafe och restaurang i Älmhult priset som kreativ entreprenör inom kulturområdet 2019. Det tredje kulturpriset, ”Årets bubblare”, gick stråkkvartetten Sexton Strängar för deras förmåga att på ett musikaliskt och lekfullt sätt ta sig an det svenska språket.