Kulturen och det fria ordet på agendan i Ljungby

De talade om kultur och det fria ordet på mötet i Ljungberg-museet. Från vänster Per Schöldberg, Per Lodenius, Andreas Håkansson och Arne Johansson.


Kulturen i Sverige har blivit ett politiskt slagfält.

Allt flera politiker vill lägga sig i och bestämma hur kulturen och konsten ska hanteras i kommuner och regioner.

Detta och mycket annat diskuterades på det möte med temat ”Fri kultur - Hur lång är en arm? som Centerpartiet i Kronoberg ordnade i Ljungbys Ljungberg-museum måndagen den 13 januari.

25-talet personer var på plats när Arne Johansson, ordförande i Ljungberg-stiftelsen introducerade moderatorn Per Schöldberg och de båda föreläsarna Per Lodenius, Centerpartiets kulturpolitiske talesperson och Andreas Håkansson, ledamot i Region Kronobergs kulturutskott.

För när det ska sparas i kommuner och regioner blir det ofta kulturen som får stryka på foten.

–De statliga anslagen ökar och uppgår nu till närmare 4 miljarder kronor. Men eftersom de kommunala och regionala anslagen till folkbildning har minskat kraftigt kan det inte kompensera den statliga anslagsökningen, sa Per Lodenius och fortsatte:

–En annan negativ faktor är att det inte finns någon lagstiftning kring kulturen. Därför måste man hitta argumenten för att prioritera kulturen. Nu har exempelvis många kommuner ingen kulturskola på dagtid. Som talesperson för Centerpartiet är jag den ende politiker som har reagerat på detta. Och jag lovar att vi från partiet ska fortsätta att driva detta. Liksom kravet att kultur ska vara tillgängligt för alla oberoende av var du bor i Sverige. Det ska skrivas in i Centerpartiets nästa kulturprogram, lovade Per Lodenius.

Andreas Håkansson poängterade vikten av att försvara kulturen och nämnde Sölvesborg där kulturchefen sade upp sig i protest mot att politikerna ville styra konstinköpen.

Per Schöldberg uttryckte en oro över framtiden för det fria ordet:

–Kanske har vi varit för naiva och tagit det fria ordet för givet?

Per Lodenius slog fast att kulturen har blivit ett politiskt slagfält.

–Det är inte politikerna som ska bestämma över konsten. De ska ge förutsättningarna men det är professionen som ska ta besluten.

Under måndagen i Ljungby hann Per Lodenius och Per Schöldberg också med att besöka Sagomuseet och ett möte med Pontus Ljungberg, chef för det framgångsrika Ljungberg-museet som har 30 år på nacken, byggdes ut 2002 och ordnar fem-sex större utställningar varje år. En perfekt plats för ett möte om kulturen och det fria ordet!

En engagerad publikskara var på plats i Ljungberg-museet när kulturen och det fria ordet diskuterades.