• / Nyheter
  • / Trafik och infrastruktur på regiongruppsmöte

Trafik och infrastruktur på regiongruppsmöte

Trafik- och infrastrukturen till och från det planerade nya akutsjukhuset i Räppe var temat när Centerpartiets regionfullmäktigegrupp sammanträdde i regionhuset i Växjö torsdagen den 6 februari.

Här fick 20-talet närvarande en mycket bra genomgång av projektledaren Daniel Malmqvist och infrastrukturstrategen Per Hansson kring de stora investeringar som måste till för att sjukhusprojektet ska fungera.

Den preliminära investeringssumman för infrastrukturen landar på 2,8-3 miljarder kronor. Det inkluderar ett dubbelspår mellan Växjö och Alvesta plus en ny station i direkt anknytning till sjukhuset. Dessutom ingår en rad andra projekt för att underlätta ambulans- och busstrafiken till och från sjukhuset.

–Eftersom spåret mellan Växjö och Alvesta är fullbelagt och ett av de mest trafikerade i hela Sverige kommer inte den befintliga kapaciteten att räcka till. Vi kan också se att behovet av att bygga den södra länken mellan riksväg 23 och riksväg 27 ökar vid en sjukhusetablering i Räppe, sa Daniel Malmqvist.

Han presenterade också ren rad sifferfakta kring det nuvarande centrallasarettet. Av totalt 2 700 anställda bor 60 procent, eller 1 800 personer, i Växjö. Inpendlingen kommer främst från Alvesta och Ljungby men 1 000 personer eller 37 procent tar cykeln till jobbet, vilket alltså är betydligt fler än de 762 anställda, eller 30 procent, som ensamma i bilen färdas till jobbet.

Eftersom sjukhusprojektet fortfarande är i ett tidigt skede är kostnaderna för infrastrukturen mycket preliminära. Men det jobbas intensivt både från Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket för att bygga upp en infrastruktur som gör det enklare att ta sig till och från det nya sjukhuset.