• / Nyheter
  • / Angående Vänsterpartiets debattartikel 30 maj i Smp

Angående Vänsterpartiets
debattartikel 30 maj i Smp

Svar- Centerpartiet inser att nya tider kräver nya reformer


Den modell som parterna byggt upp på svensk arbetsmarknad har en given roll. Det finns ett brett stöd för det. Vi skall inte ge oss ut i några ytterligheter, men vi måste inse att arbetsmarknaden har förändrats och därmed måste vi anpassa ramarna. Det är därför LAS finns med som en punkt i överenskommelsen mellan Regeringen, Centerpartiet och liberalerna. Bland annat OECD har visat att den svenska arbetsmarknaden är oflexibel och behöver reformeras i en internationell jämförelse. I Danmark finns ett system med flexicurity som backas upp av både fack och arbetsgivare. Låt oss ta ett steg framåt även för dem som står utanför arbetsmarknaden och lever under mycket otrygga förhållanden. Vi kommer framöver att ha en hög arbetslöshet i Sverige, då det blir avgörande att vi utvecklar hur arbetsmarknaden fungerar, så att trösklarna för att komma in sänks.

Att fokusera på anställningstid kan ofta inge en falsk trygghet – vilket inte minst blivit tydligt i spåren av pandemin. I debatten har det inte framhållits tillräckligt tydligt att anställda måste ges bättre möjlighet av sin arbetsgivare att kompetensutvecklas. På så sätt känner de sig rustade för en eventuell omställning på arbetsplatsen eller för att lättare hitta nya jobb. Förslaget innebär att en anställd kommer att ges fler möjligheter till kompetensutveckling och att därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, både hos sin befintliga och hos andra arbetsgivare. På så sätt leder reformen till en stärkt trygghet för Sveriges anställda. De regler som skyddar mot godtycke och diskriminering finns självklart kvar.

Jag föredrar att parterna själva kommer överens och tillsammans utformar ett förslag som de tycker är bättre. Men huvudinriktningen, om att göra det enklare att anställa och mer fokus på kompetens måste ligga fast.

I dessa förändringens tider måste även arbetsmarknadens funktionssätt anpassas och utvecklas!

Per Schöldberg (C)

Riksdagsledamot