Krisstöd till kommuner för drift
av regionala flygplatser

Centerpartiet föreslår tillsammans med Liberalerna och regeringen att ge ökat stöd till de regionala flygplatserna för att mildra effekterna av coronapandemin. Det tillfälliga driftstödet på 100 miljoner kronor gäller för 2020.

Spridningen av coronaviruset har inneburit kraftigt reducerad flygtrafik. Som en följd av att hålla nere smittspridningen i samhället har de regionala flygplatserna drabbats hårt. Därför föreslår Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen nu ett driftstöd på ytterligare 100 miljoner kronor till de regionala flygplatserna. Därmed fördubblas stödet till de regionala flygplatserna under 2020.

- Det här är väldigt viktigt för Centerpartiet. Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd och det innebär att flyget har en viktig roll i transportsystemet när det gäller resor och transporter. De regionala flygplatserna runt om i landet betyder oerhört mycket för att samhällskritiska transporter av olika slag ska kunna utföras snabbt och effektivt, säger Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson.

Om tillgängligheten till olika regioner i landet försämras kommer det ge negativa konsekvenser för förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter som till exempel ambulansflyg,

- Kronoberg ska ha en flygplats även efter krisen. Tillgängligheten från och till regionen spelar stor roll för jobben och företagen här, men också för både den civila och militära beredskapen, säger Per Schöldberg, Centerpartiet Kronoberg

Trafikverket kommer att få uppdraget att hantera och betala ut det ökade driftstödet till kommunerna och regionerna. De betalar sedan ut stödet till sina flygplatser under året.

Samtidigt ges nu också besked om ytterligare pengar till ytterligare en samhällsviktig verksamhet som drabbats hårt av coronakrisen. Det handlar om 900 miljoner kronor till Luftfartsverket för att de ska kunna upprätthålla sina samhällsviktiga uppdrag.

Per Schöldberg'
Riksdagsledamot (C)
Kronoberg