• / Nyheter
  • / Strandskyddet på agendan hos regiongruppen ”Viktigaste utredningen på två decennier”

Strandskyddet på agendan hos regiongruppen

”Viktigaste utredningen på två decennier”

Med Centerpartiet som pådrivande jobbar den av regeringen tillsatta utredningen av strandskyddet för fullt med att ta fram ett förslag som preliminärt ska redovisas i november.

När Johan Larsson, jurist på SKR (Sveriges kommuner och regioner) via Skype var gäst när centerns regiongrupp inledde höstens möten torsdagen den 10 augusti var han mycket tydlig i sina slutsatser.

–Det här är den viktigaste utredningen inom svensk samhällsbyggnad på två decennier. Och det är viktigt att man från den politiska nivån har koll på vad utredningen kommer fram till. Här krävs varsamhet - den här chansen kommer nog inte igen, sa Johan Larsson.

Som SKR:s representant i utredningen har Johan Larsson full insikt i problematiken kring strandskyddet.

-Enligt min åsikt är den stora knäckfrågan hur vi balanserar bevarande och exploatering av våra stränder. Ingen vet hur Sverige egentligen är eftersom statistiken är undermålig. Vi har 413 000 mil strandskydd i Sverige och då är ändå inte diken smalare än 4 meter inräknade.Vi vet att det är svårt att få dispens för att bygga inom strandskyddat område. På 10 år har endast 200 dispensansökningar beviljats, sa Johan Larsson.

Direktiven anger att utredningen ska bidra till att släcka konflikter mellan olika intressen, öka det lokala inflytandet samt bidra till att mångfalden av andra skyddsformer och regler måste ses parallellt med strandskyddet.

–Det är betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Som enda län i riket har Norrbotten också plockat bort strandskyddet från alla diken. Men i direktiven ingår också att se om man behöver förstärka skyddet i starkt exploaterade områden, sa Johan Larsson.

Mötet samlade 20-talet deltagare. Dussinet var, väl utspridda, på plats i regionhuset i Växjö medan övriga deltog via Skype. En mötesform som alla, på fråga från mötesledaren Sven Sunesson, var nöjda med!