Nya länssjukhuset belystes
på gemensamt gruppmöte

Kristina Thorvaldsson är Växjö kommuns projektledare för sjukhusbygget i Räppe.


Planeringen av det nya länssjukhuset i Räppe pågår för fullt.

Det framgick med all önskvärd tydlighet när Centerpartiets regionfullmäktigegrupp och partiets kommungrupp i Växjö torsdagen den 15 oktober för första gången ordnade ett gemensamt möte i regionhuset i Växjö.

Sedan regionrådet Sven Sunesson presenterat förutsättningarna för bygget redovisade han också en rad skäl till att regionpolitikerna vill satsa på ett nytt sjukhus.

-Många av de befintliga lasarettsbyggnaderna i Växjö håller inte nutida mått. Men en om- och tillbyggnad av centrallasarettet med en total verksamhetsyta på 115 000-120 000 kvadratmeter kostar preliminärt 5,5 miljarder kronor. Däremot skulle ett nytt sjukhus, som med nya vårdformer kan klara verksamheten på 105 000 kvadratmeter betinga en kostnad på 4,9 miljarder kronor inklusive inköp av mark. En annan fördel är att ett nybygge är ganska lätt att kostnadsberäkna, sa Sven Sunesson.

Men det dröjer ett tag innan ett definitivt beslut kommer. Vid årsskiftet 2021-2022 ska regionfullmäktige enligt planerna rösta om det nya sjukhuset och går allt som många hoppas kan spaden sättas i marken i februari 2022 för att stå klart att ta emot sin första patient under senhösten 2028.

-Ur ett sjukhusperspektiv är det här en ganska kort tidsplan. För ett projekt av den här storleken kan det handla om ett 15-årigt perspektiv. Men vi jobbar på - närmast ska vi genomföra en upphandling av en generalentreprenör som får ett totalansvar för sjukhusbygget, sa regionens projektledare Stefan Lundin.

När Region Kronoberg nu går ut med en anbudsförfrågan är den baserad på partnering, vilket innebär arbete på löpande räkning.

–Det har blivit en vanlig avtalsform för alla större byggen. Det innebär också att regionen måste ha kompetens att granska och hålla koll på bygget. Vi räknar med att som mest 400-500 byggarbetare kommer att vara sysselsatta när vi är inne i det mest intensiva skedet, sa Stefan Lundin.

Kristina Thorvaldsson belyste främst utmaningarna med att bygga ut kommunikationerna till det nya sjukhuset.

-Vi måste också beakta att sjukhuset ska placeras vid Helige å och Räppegölen. Här har det talats mycket om översvämningsriskerna. Men vi ser ingen sådan risk på gölens östra sida där sjukhusbyggnaderna ska placeras. Däremot måste det till åtgärder på den västra sidan av gölen, sa Kristina Thorvaldsson.

Nu jobbar Växjö kommun hårt med att ta fram en detaljplan för sjukhusområdet.

-Går allt enligt planerna hoppas vi att kommunfullmäktige kan anta en detaljplan i november 2021, sa Kristina Thorvaldsson.


Stefan Lundin projektleder regionens arbete med det nya länssjukhuset.