• / Nyheter
  • / Positiv befolkningstrend tema på regiongruppsmöte

Positiv befolkningstrend
tema på regiongruppsmöte

15 deltagare i regiongruppens digitala möte onsdagen den 4 november fick en utmärkt föredragning av Robin Richardsson, statistiker på Region Kronoberg, om den regionala och positiva befolkningsutvecklingen i Kronobergs län.

Växjö är den stora vinnaren men även Ljungby och Älmhult, som också ingår i begreppet täta, blandade kommuner,har dragit nytta av de medborgare som har flyttat från rikets storstadscentra.

Men en överväldigande del av den befolkningsökning som Kronoberg har haft sedan millennieskiftet kan relateras till invandringen som står för 90 procent av ökningen.

-Vi ser också en positiv inflyttningstrend till tätortsnära landsbygdskommuner. Samtidigt har delar av Växjös tillväxt skett på bekostnad av länets mindre kommuner, sa Robin Richardsson.

Han kunde också redovisa att Kronoberg har ett inflyttningsöverskott mot grannlänen Kalmar och Blekinge. Vilket kan kopplas till att Kronobergs arbetsmarknad har utvecklats bättre och därmed bidragit till en flytt över länsgränsen.

Efter Robin Richardssons föredragning gick Sven Sunesson igenom aktuella politiska frågor. En sådan är hanteringen av det stora underskott som Småland Airport i Växjö dras med. Årets förlust kan balanseras med ett statligt pengatillskott men för 2021 kommer ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun att gå in med ett ägartillskott. Vilket är ett måste om flygplatsen ska överleva coronapandemin.