Centerpartiet tar ansvar för att det finns en regering som kan leda landet och går samtidigt i konstruktiv opposition och kommer att lägga fram en egen budget.

Den 5 juli har Centerpartiets förtroenderåd sammanträtt och tagit beslut om det ställningstagande som ligger till grund för omröstningen om statsminister på onsdag 7 juli.

Givet att viktiga reformer för landsbygd, äganderätt och arbetsmarknad genomförs, tolererar Centerpartiet Stefan Löfven som statsminister. Detta i ett svårt läge där Sverige står utan regering efter att Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna fällt statsministern.

Under tio av de femton senaste åren har Centerpartiet tagit ansvar, i Alliansregeringen och genom Januariavtalet. Det har lett till förbättringar för människor att bo i hela landet och att viktiga insatser för klimatet och jämställdheten kommit på plats. Vi har sett till att människor i utanförskap kommit närmre arbetsmarknaden. Skatterna har sänkts för de som arbetar, för företag och pensionärer samtidigt som vi lagt stora resurser på att stärka välfärden.

Nu finns stor osäkerhet i svensk politik efter att V, SD, M och KD gjort gemensam sak och fällt landets statsminister utan att ha en alternativ lösning. Vänsterpartiet tvingade fram ett misstroende mot den regering de själva vill ha. Moderaterna har i nuläget knutit sig hårt vid Sverigedemokraterna och Liberalerna har valt att lämna Januariavtalet. Det innebär att det just nu inte finns förutsättningar att få till ett brett mittensamarbete där andra allianspartier ingår.

Sverige behöver en regering under den begränsade tid som är kvar till valet 2022. Därför kommer Centerpartiet att lägga ner vår röst, trycka gult för Stefan Löfven, i samband med att regeringen utfäster sig att genomföra viktiga delar av Januariavtalet. Ett förändrat strandskydd för en mer levande landsbygd, en stärkt äganderätt för hundratusentals skogsägare, samt att genomföra den historiska överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om arbetsrätten.

Det är inte vårt förstahandsval, men med de låsningar som finns från andra partier bedömer vi att det är det bästa alternativ vi har idag. Vårt ställningstagande gör det möjligt för Centerpartiet att agera friare och skapa förutsättningar för fler uppgörelser med både borgerliga partier och nuvarande regeringspartier. Det innebär också att vi inför valet 2022 går till val som ett självständigt, liberalt parti som kommer att söka samarbeten i den politiska mitten.

Andreas Håkansson (C) Elizabeth Peltola (C) Per Schöldberg (C)

Distriktsordförande Vice Distriktsordförande Riksdagsledamot

Ombud Förtroenderåd Ombud Förtroenderåd Kronoberg