Pressmeddelande

En stark uppställning för valvinst

På torsdagen presenterade ordförande för Centerpartiet i Kronobergs
nomineringsgrupp, Yngve Sunesson, nomineringskommitténs arbete med att formera
vallistorna till valet 2022 gällande riksdagsvalet och valet till regionfullmäktige i Region
Kronoberg.

Inför riksdagsvalet 2022 vill Centerpartiet matcha upp med ett starkt lag för att föra
Centerpartiet till valvinst. Det behövs kandidater som på ett tydligt sätt kan vara förebilder i
arbetet med att föra ut Centerpartiets politik för ett bättre och tryggare Kronoberg.
– Vi har ambitionen att öka röstetalet så att vi kan få ett andra riksdagsmandat,
mest sannolikt ett utjämningsmandat. Därför har nomineringskommittén arbetat
för att få fram en bra kandidat som är beredd att arbeta hårt i valrörelsen för att
ta det nya riksdagsmandatet, som trots allt är ganska osäkert, förklarar Yngve
Sunesson, ordförande i nomineringskommittén.

Topptrion i nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalet bli Per Schöldberg som idag
sitter på ett Kronobergsmandat i Riksdagen för Centerpartiet, Angelica Karlsson som idag är
kommunalråd i Lessebo och Andreas Håkansson som idag är Centerpartiets
distriktsordförande och innehar betydande politiska uppdrag både i Växjö kommun och
Region Kronoberg. Dessa tre bildar en stark trio som kommer att vara en stor resurs för
Centerpartiet i den kommande valrörelsen.

Även i regionvalet är lagbygget en viktig komponent för att lyckas stärka Centerpartiets roll
och att Centerpartiet fortsatt ska vara en stark konstruktiv kraft i det ledande styret för
Region Kronoberg. Formeringen av vallistan till valet i regionfullmäktige innebär även att den
person som toppar listan också kommer att bli den som ersätter Sven Sunesson som
regionråd nu när han väljer att sluta med regionpolitiken.
– När vi fick beskedet att Sven Sunesson inte ställer upp till omval inledde vi en
kartläggning av vilka som var tänkbara som hans efterträdare och fann att vi har
väldigt många kompetenta kandidater. Efter ett stort antal intervjuer och sedan
medlemsomröstningen utkristalliserade det sig så småningom att Elizabeth
Peltola var den som hade bredast stöd, säger Yngve Sunesson.


De tre toppnamnen i nomineringskommitténs förslag till regionvalet blir Elizabeth Peltola,
Andreas Håkansson och Carina Bengtsson. Extra värdefullt är det att Elizabeth Peltola nu
efter alla år i Älmhultspolitiken på allvar ger sig in i regionpolitiken. Elizabeth har ett
grundmurat stöd i centerrörelsen och kommer att vara en stark tillgång som politisk ledare
för Centerpartiet i Region Kronoberg. Andreas Håkansson som under det senaste året gick
in som ny distriktsordförande för Centerpartiet i Kronoberg, vilket han har gjort på ett starkt
och förtroendegivande sätt, har i sin politiska karriär gått från klarhet till klarhet och är nu
redo för än tyngre uppdrag. Tillförsikten är således stor om att Andreas kommer att
komplettera Elizabeth på ett utmärkt sätt. Carina Bengtsson, som idag är ordförande för
trafiknämnden i Region Kronoberg, har liksom Elizabeth Peltola en lång politisk karriär
bakom sig och kan med sin erfarenhet och samarbetsförmåga ge Centerpartiet i Region
Kronoberg den kraft som behövs för att ta Centerpartiet framåt i valet 2022

Centerpartiet håller sin nomineringsstämma den 20 november i Folkets hus, Hovmantorp.
Då kommer Centerpartiets 150 stämmoombud från kommunkretsarna i länet att fastställa
Centerpartiets vallistor i Kronoberg inför valet 2022 till Riksdag och regionfullmäktige.


För mer information:
Per Schöldberg, 073-072 60 11
Elizabeth Peltola, 070-225 50 98
Angelica Karlsson, 070-939 23 83
Andreas Håkansson, 073-046 90 43
Carina Bengtsson, 072-083 19 76

Yngve Sunesson, nomineringskommitténs ordförande, 070-588 84 40
Mikael Andersson, kommunikatör Centerpartiet i Kronoberg, 073-153 53 98