Pressmeddelande

CENTERPARTIETS RIKSDAGSLISTA, REGIONLISTA OCH REGIONALT VALPROGRAM ÄR FASTSLAGIT

På lördagens nomineringsstämma i Folkets hus i Hovmantorp fastslogs Centerpartiet i Kronobergs den slutgiltiga laguppställningen för både vallistan till Riksdag och till regionfullmäktige i Region Kronoberg. Dessutom klubbades det regionala valprogram som Centerpartiet ska gå till val på i Region Kronoberg.

Det var en enig nomineringsstämma som valde Per Schöldberg och Angelica Karlsson som nummer ett respektive nummer två på riksdagslistan. Även resterande del av Riksdagslistan fick gehör för sin utformning. Således fick nomineringskommitténs MVG, med väl godkänt för sitt arbete.
– Jag är stolt och ödmjuk, och väldigt tacksam för ett enhälligt stöd för att kandidera som förstanamn på Riksdagslistan. Tillsammans kommer vi nu att köra stenhårt för hela länets utveckling och därmed också bära med oss mandat upp till Riksdagen i Stockholm så att Centerpartiet är representerat i Riksdagen för Kronobergs län, sa Per Schöldberg direkt efter stämman.

Även Angelica Karlsson uttryckte glädje, stolthet och ödmjukhet efter att det stod klart att hon är vald som nummer två på riksdagslistan.
– Detta är helt fantastiskt. Det här ger möjlighet att
jobba kraftfullt för att ge kraft åt varje människa i hela vårt län. Och detta kommer jag att göra med ett starkt lag. Vi kommer att kämpa för att utveckla hela länet. Det är också det som är drivkraften i mitt politiska engagemang, sa Angelica Karlsson

Likaledes fick nomineringskommitténs förslag till vallista för valet till Regionfullmäktige gehör (med viss justering längre ned på listan). Således är det nu klart att Elizabeth Peltola tar över som Centerpartiets regionråd efter Sven Sunesson när han kommer att sluta lite längre fram. Elizabeth valdes enhälligt av stämman att bli nummer ett på regionlistan och detsamma gjorde Andreas Håkanson och Carina Bengtsson som nummer två respektive nummer tre.
– Jag är så stolt och ödmjuk att jag får toppa Centerpartiets regionlista i Kronoberg inför nästa val, med Andreas Håkansson som tvåa och Carina Bengtsson som trea. Det är ett stort, oerhört kompetent och engagerat gäng med centerpartister på listan. Nu kör vi mot valvinst 2022, sa Elizabeth Peltola i sitt tal till stämman efter att det stod klart att hon blivit vald som nummer ett.

På nomineringsstämman fattades även beslut om Centerpartiets regionala valprogram till valet 2022 inom Region Kronoberg – Makt över din vardag och ditt liv. Ett valprogram som med tydlighet lyfter fram att Centerpartiet vill se ett fortsatt decentraliserat län som sätter patienten i fokus, med en effektivare samverkan mellan kommunernas hemsjukvård, äldreomsorg och Region Kronobergs hälso- och sjukvård. Programmet tydliggör att Centerpartiet är den gröna rösten i länet och att Centerpartiet arbetar för ett hållbart samhälle som inte är sårbart. Det är ett väl genomarbetat program som ser utvecklingspotentialen och har skarpa förslag till bra politik inom alla politikområden som Regionen beslutar om. Det är ett program som ska ta Region Kronoberg och dess medborgare framåt.