LANDSBYGDENS DAG OCH LANDSBYGDSDIALOGMÖTE

I början av förra året lämnade kommunalrådet Andreas Olsson (C) och Thomas Magnusson (C) in en skrivelsen till kommunstyrelsen om att vi ville att det infördes två olika insatser för att främja utvecklingen på landsbygden.

Redan tidigare i år beslutade Kommunstyrelsen i enlighet med vårt förslag att komplettera matrundan med att byar och föreningar på landsbygden, gärna i samarbete med någon matproducent, att marknadsföra sin bygd och visa upp vilka verksamheter som finns samt knyta nya kontakter om man är intresserad av att flytta. Ett utmärkt tillfälle när många redan är ute och åker runt om i hela kommunen under MAT.

I tisdags beslutades på kommunstyrelsen om den andra delen som är ett landsbygdsdialogmöte som ska sprida information och inspiration mellan sockenråd och andra landsbygdsföreningar i Växjö kommun, men även tillfälle att samlas och ta del av hur andra arbetar.

-”Landsbygdsutveckling görs till störst del underifrån i sockenråden och föreningarna. Men i dialogen med andra kan nya perspektiv väckas till liv och det är dialogen vi vill skapa förutsättning för
” säger Andreas Olsson (C) kommunalråd