Ett historiskt beslut – Sverige ger direkt stöd till Ukraina

Den 28 februari kommer att bli inskriven i de svenska historieböckerna som en betydelsefull dag. Det var idag, den 28 februari 2022, som Sverige på allvar visar att vi står upp för det ukrainska folket genom att riksdagen fattade beslut om att ge de ukrainska väpnade styrkorna direkt stöd i deras kamp för att försvara sitt land mot den oprovocerade, illegala och oförsvarliga ryska invasionen av Ukraina.

Centerpartiet i Kronobergs riksdagsledamot Per Schöldberg är på plats i riksdagen för dagens historiska beslut. Beslut som han är djupt engagerad i.

– Vi lever i en svår tid och det är med allvar och en känsla att göra rätt som jag deltog i beslutet i riksdagen idag. Vi är tyvärr bara i början på denna kris och detta krig och det återstår mycket att göra, säger Per Schöldberg (C) direkt efter dagens historiska beslut i riksdagen.

Putins och Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett brott mot internationell rätt som utsätter det ukrainska folket för ett ofantligt lidande och som hotar Ukrainas existens och som även utgör ett akut hot mot övriga Europa. Det är ett anfallskrig mot demokratin och mot människors frihet. Ett anfallskrig som kräver extraordinära motåtgärder. Därför är det inte mer än rätt och nödvändigt att även Sverige fattar extraordinära och unika beslut om åtgärder för att stödja Ukraina. De svenska direkta stödåtgärderna till Ukrainas väpnade styrkor handlar om 500 miljoner kronor samt 5 000 Pansarskott 86, 5 000 skyddsvästar, 5 000 hjälmar och 135 000 fältransoner till en kostnad om totalt drygt 400 miljoner kronor. Dessutom kommer Sverige att öka det humanitära biståndet till Ukraina med 500 miljoner kronor.

För Sveriges del är beslutet om direkt stöd till ett land som befinner sig i en krigszon helt unikt. Inte sedan vinterkriget 1939 har Sverige gjort något liknande. Även den gången gällde stödet att bistå ett land (Finland) i sin kamp för frihet mot ett ryskt (Sovjetunionen) anfallskrig. Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt ett sådant hot som Ryssland nu utsätter Europa för. För Ukraina och dess folk är lidandet ofattbart varför vårt gensvar måste bli tydligt och hårt.

Västvärldens enighet mot Putins och Rysslands aggression är dessbättre stor. EU tillsammans med USA har i stor enighet gått fram med hårda sanktioner mot Ryssland för att förmå Putin att backa. Det finns dock inga signaler på att Putin kommer att ge sig. Därför måste vårt stöd till Ukraina utvidgas, Ukraina måste försvaras. Vi vågar inte ens tänka tanken på vilket land som står näst på tur att anfallas om Ryssland besegrar Ukraina. Risken att situationen eskalerar är betydande varför varje aggression från Rysslands sida måste stoppas. Sverige måste således göra vad vi kan för att bistå Ukraina för att få stopp på den ryska aggressionen. Därför är dagens beslut om direkt militärt stöd till Ukrainas väpnade styrkor både rätt och ett nödvändigt beslut.

– Mitt i det som pågår så är det med tillfredsställelse jag nu ser hur hela den fria världen sluter upp bakom Ukraina och tydligt markerar mot Rysslands invasion och de brott som begås, det framkallar trots allt en strimma av hopp i denna mörka stund av Europas historia, avslutar Per Schöldberg (C) från riksdagen.