Krönika

Ny Berlinmur 150 mil österut och demokratin håller samman

Bildtext: Per Schöldberg (C), riksdagsledamot, Kronoberg

 

Tyvärr blir denna krönika inga muntra rader. Jag hade önskat skriva annat när vårsolen tittar fram. Kriget i Ukraina har orsakat en humanitär katastrof som redan vållat stort lidande och död. Två miljoner människor har lämnat sina hem och är nu på flykt. Samtidigt får kriget konsekvenser för Sverige och Europa. Tyskland har redan lagt om sin försvars- och säkerhetspolitik och sätter upp en försvarsfond på 100 miljarder euro i år. Sverige måste förhålla sig till den nya verkligheten. Nu är tid att bygga Sverige starkare, tillsammans. Vår beredskap måste höjas och vårt försvar stärkas. Det behövs en bred enighet i svensk politik för att komma framåt, på samma sätt som vi gått samman för att ge humanitärt och militärt stöd till Ukraina. Varje dag gör försvarets män och kvinnor ett ovärderligt arbete, för att värna vår trygghet och säkerhet. De behöver bästa möjliga villkor, för ökad cybersäkerhet, återstarten av regementen och förstärkning av totalförsvaret. Nu måste vi växla upp ytterligare. Stödet till Ukraina kommer också att fortsätta. Det miljardstöd vi i riksdagen beslutade om i förra veckan är en del av långt större insatser framöver.

1989 studerade jag och såg hur muren i Berlin föll. Åren efteråt växte enorm framtidsoptimism fram baserad på frihandel, demokrati och öppenhet. Jag har själv genom åren åtskilliga gånger besökt Östersjöregionens alla länder och sett hur moderna demokratier med en fungerande ekonomi vuxit fram. Inte alltid utan vedermödor, men likväl där riktningen var rätt. För mig var den stora brytpunkten OS i Sotji, Ryssland, där vi under de vita fredsduvorna på OS-invigningen i efterhand nu vet att det hade planerats en invasion av Ukraina på Krimhalvön. Jag vet inte om jag sett falskare TV-bilder någonsin. Muren i Berlin föll visserligen 1989, men har nu i en annan form återuppstått 150 mil österut, där idag en krigförande diktatur angriper en demokrati.

Både under OS 1936 i Berlin och OS i Sotji 2014 var attacker på fria länder planerade av värdlandets regimer. Konsekvenserna av Rysslands invasion är tydliga i Sverige med skenande bränsle- och elpriser som måste åtgärdas snarast. Insatsvaror till jordbruk och industri måste säkras. Jag ser med tillfredsställelse hur demokratier över världen nu går samman, och är tydliga i vårt budskap vad som gäller. Under tiden måste allt det vi normalt gör i samhället fungera, och det kommer det att göra. Sverige är i grunden ett robust land men som just nu genomgår prövningar. Vi kommer på kort tid tvingas ta många och stora beslut som stärker vår försvars-, och beredskapsförmåga, både militärt och civilt. Mina inledande rader om den humanitära katastrofen i Ukraina måste få ett slut och det kommer den att göra. Frågan är bara vilket humanitärt och ekonomiskt pris Moskva-diktaturen får på sitt samvete för Ukraina och sina egna medborgare?

Per Schöldberg (C)
Riksdagsledamot
Kronoberg