Centerpartiets distriktsstämma markerade starkt mot Rysslands krigsbrott i Ukraina

Bildtext: Centerpartiets 2:e vice partiordförande, Martin Ådahl i ett engagerat brandtal för Ukraina och för Sveriges bästa.


Den 26 mars i Södra Ljunga bygdegård samlades 95 ombud plus ett antal medlemmar från Centerpartiets olika kretsar runt om i länet för att delta på Centerpartiet i Kronobergs distriktsstämma. En distriktsstämma som gästades av Centerpartiets 2:e vice ordförande tillika ekonomiskpolitisk talesperson Martin Ådahl samt Centerpartiets talesperson i försvars- och landsbygdsfrågor, Daniel Bäckström.

Kriget i Ukraina satte prägeln på både Martin Ådahls och Daniel Bäckströms framträdande, där Martin Ådahl bjöd på ett riktigt starkt brandtal till stöd för Ukraina och kring hur Sverige nu måste agera för att både stödja Ukraina och även säkra vår egen trygghet och framtid i detta. Insikten i Sverige om att det är krig nu måste upp på agendan. Det går inte i detta läge att hålla på med polemik som fortsätter att polarisera Sverige så som vi har sett ske under denna mandatperiod. Nu är det tid för samförstånd.

– Den tidigare återkommande frågan till Centerpartiet om vem vi ska regera med, den frågan besvaras nu dagligen. Nu är det samling i mitten i de stora frågorna som gäller. Det är krig nu! Vi behöver en beredskapskraft – vi behöver handlingskraft. Detta kommer vara ett av vår tids stora beslut, det är vårt ansvar, sa Martin Ådahl i sitt brandtal till distriktsstämman.

Bildtext: Centerpartiets talesperson i försvars- och landsbygdsfrågor, Daniel Bäckström deltog på distriktstämman digitalt från hemmet utanför Säffle.


Även Daniel Bäckström pratade om att vi måste stå upp för svensk försörjningstrygghet.

– Vi behöver lyfta civilförsvarets och lantbrukets del i totalförsvaret. Nu finns det ingen tid, likt vid skogsbränder, eller pandemier att vänta – vi måsta vidta åtgärder före det är för sent. Vi behöver revidera det mesta och vi behöver ställa om samhället efter de förutsättningar som nu råder, sa Daniel Bäckström, som deltog på distriktsstämman digitalt från hemmet utanför Säffle.

En enig distriktsstämma beslutade också om att i ett skarpt uttalande fördöma de krigsbrott och brott mot mänskligheten som Ryssland åsamkar landet Ukraina och dess människor.

Uttalande från Centerpartiets distriktsstämma 26 mars 2022 i Södra Ljunga

Centerpartiet Kronoberg fördömer i starkaste ordalag det krigsbrott och brott mot mänskligheten som Ryssland åsamkar landet Ukraina och dess människor. Vi ser med förtvivlan och vrede det lidande som kriget medför för Ukrainas befolkning. Vi ser hur egendom, byar och städer förstörs.

Centerpartiet Kronoberg är som folkrörelse fast besluten att arbeta på alla tänkbara sätt att hitta lösningar för de flyktingar som nu kommer till värt län. Vi kommer göra det som politiskt parti, men även som människor sammanbundna av gemensamma värderingar kring att hjälpa de som är i nöd. Inte minst kvinnor och barn.

Centerpartiet Kronoberg står fullt ut bakom de ställningstaganden och beslut som partiet hittills gjort och samtidigt är vi övertygade om att mer måste göras. Nu behövs satsning på Sveriges beredskap inom energi, bränsletillgång och livsmedelsförsörjning – där våra bönder spelar en avgörande roll.

Sverige ska erbjuda ett tryggt mottagande för de som nu flyr från Ukraina. Då behövs allt emellan fungerande SFI, trygg vård och goda boendemiljöer. Här måste Migrationsverket ge större möjlighet till social integrering, säkerställa att ukrainare med anhöriga boende i Sverige får bo i samma närområde – så familjer hålls samman.

På stämman omvaldes även Andreas Håkansson (Växjö) till distriktsordförande med Gusten Mårtensson (Älmhult) som 1:e vice ordförande och Viktoria Birgersson (Uppvidinge) som 2:e vice ordförande. De övriga som valdes in i distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Kronoberg var följande; Britt-Louise Berndtsson (Tingsryd), Golnoush Keshavarzi Lundén (Alvesta), Angelica Karlsson (Lessebo), Irene Olofsson (Ljungby), Anna Johansson (Tingsryd) samt Mikael Lindberg (Alvesta).

Bildtext: Centerpartiets distriktsordförande Andreas Håkansson efter att han blivit omvald till distriktsordförande för Centerpartiet i Kronoberg.


Dessutom belönades Mats Nilsson (Vislanda) och Eva Johansson (Jät) med Centerpartiets utmärkelse Guldnålen. Denna hedervärda utmärkelse fick de båda som tack och belöning för väl genomfört arbete inom Centerpartiet under alla de år som de varit förebilder och eldsjälar inom Centerrörelsen.

Bildtext: Centerpartiets distriktsordförande Andreas Håkansson förärar Mats Nilsson och Eva Johansson med utmärkelsen Guldnålen.