Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033

Hör Sven Sunessons (C) anförande i Regionfullmäktige när länstransportplanen för Kronobergs län 2022-2033 skulle antas. Sven är kritisk till att Kronobergs andel av det totala anslaget för Sveriges länstransportplaner har minskat avsevärt sedan 2010 och konstaterar att detta inte är godkänt då pengarna inte räcker till Kronobergs behov av infrastrukturinvesteringar.

– 2010 hade vi 15 % av det totala anslaget för infrastrukturinvesteringar till länsplanerna och nu har vi 10 %. Så det har sjunkit rejält. Alltså andel till länsplanerna har sjunkit. Det tycker jag ger ett betydligt ej godkänt till våra rikspolitiker, sa Sven Sunesson från talarstolen.

På det hela tror ändå Sven Sunesson att blir bra med denna länstransportplan.

– Det blir så bra det kan bli med det vi har i alla fall, avslutade Sven Sunesson och yrkade bifall till länstrasportplanen för Kronobergslän 2022-2033.