Det duger inte att bara prata om hur viktig landsbygden är – det gäller också att visa det i handling

Att göra det enklare för boende på landsbygden att bygga sitt hus nära en sjö eller vattendrag har länge varit en viktig fråga för oss i Centerpartiet. Det handlar om rättvisa för människor och företag på landsbygden – den rättighet man idag tar för givet i stan.

För två veckor sedan lade regeringen fram den strandskyddsproposition som Centerpartiet varit med och förhandlat. Överenskommelsen skulle innebära att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, med konsekvensen att det skulle bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.

I veckan har dock Moderaterna och Kristdemokraterna krokat arm med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och meddelat att de kommer avslå propositionen i sin helhet. Därmed stoppar de nu förslag som skulle leda till mer frihet för människor på landsbygden. De sätter politiskt spel framför människors möjligheter att utveckla sin bygd. Det är något vi i Centerpartiet djupt beklagar.

Man kan tycka att förenklingsförslagen inte är tillräckligt långtgående. Att mer bör göras. Även vi i Centerpartiet ser förenklingsförslagen i propositionen som delsteg mot att liberalisera strandskyddet på landsbygden än mer.

Men att M, KD, SD och V i en ohelig allians väljer att säga nej till de mest långtgående förenklingsförslagen sedan strandskyddet infördes i sin nuvarande form 1975 är obegripligt. En frihetsreform med mer långtgående förslag än Alliansregeringens införande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2009, och mer långtgående än förenklingarna kring små sjöar och vattendrag 2013.

Istället för några steg framåt på vägen redan den 1 juli i år har människor på landsbygden i bästa fall ytterligare en utredning att se fram emot. Några alternativa förslag har partierna i fråga inte presenterat i sina följdmotioner. M, KD, SD och V offrar landsbygden för det politiska spelet.

Vi i Centerpartiet vet att det är landsbygden som bygger Sverige. Och vi kommer fortsätta kämpa för landsbygdens bästa. Vi ser fram emot den dag då fler partier inte bara pratar om hur viktig landsbygden är – utan också visar det i handling.


Kristina Yngwe (C), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Per Schöldberg (C), riksdagsledamot, Kronoberg