Per Schöldberg

Per Schöldberg

Riksdagsledamot för Kronobergs län

- Ledamot i Konstitutionsutskottet
- Ledamot i Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot i Ledamotsrådet
- Ledamot i Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant i, Näringsutskottet, Arbetsmarknadsutskottet, Civilutskottet, Finansutskottet, Justitieutskottet, Kulturutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Skatteutskottet samt i EU-nämnden

E-post: per.scholdberg@riksdagen.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.