Kronoberg
Centerpartiet lokalt
  • / Per Schöldberg

Per Schöldberg

Barn skall hjälpas, vuxna skall ta ansvar

Sedan IS besegrats befinner sig många människor i flyktingläger i norra Syrien. Hjälporganisationer på plats uppskattar att uppåt ett 80-tal barn med svensk anknytning befinner sig i läger i Syrien, men det finns inga säkra siffror. Många barn har dött av sjukdomar och svält i lägren och vissa av barnen har förlorat båda sina föräldrar. Frågan blev aktuell i samband med att IS sista fästen föll och personer som tidigare anslutit sig till organisationen kom till flyktinglägren. Frågan har nyligen aktualiserats igen då morfadern till IS-krigaren Michael Skråmos och hans fru Amanda Gonzales barn åkt ner för att försöka hjälpa barnen som lider av undernäring och sjukdomar. Det är med en klump i magen som jag tagit del av rapporteringen om den oerhört tragiska situationen för barnen i Syrien. Sverige har och ska ta ansvar för barn som är svenska medborgare. Centerpartiet vill att regeringen snabbt hittar ett sätt att identifiera vilka som är svenska medborgare och hur de ska tas om hand i Sverige. Svenska föräldralösa barn och de barn vars föräldrar frivilligt överlämnar ansvaret för barnen för att de ska få komma i trygghet bör få komma hit.

Det betyder inte att föräldrarna har rätt att komma åter till Sverige. Föräldrarna som valt att ansluta sig till IS har inte rätt att komma tillbaka med svensk hjälp. Vuxna människor som gjort ett aktivt val får ta sitt ansvar.

Frågan är såklart mycket komplex. Det handlar om barn och barnen är dessutom i många fall sjuka och befinner sig i ett väldigt farligt område. Men barnen har inte något som helst ansvar för sina föräldrars handlingar och Sverige måste försöka hjälpa dem även om det är svårt.

Det är oklart om det överhuvudtaget är möjligt för svenska myndigheter att verka i området, men det är viktigt att regeringen snabbt analyserar läget så att de svenska barn som befinner sig där kan få hjälp så snart som möjligt.

Per Schöldberg

Riksdagsledamot

Centerpartiet Kronoberg

Årets vårbudget är första riktiga beviset på att Januariavtalet innebär en ny inriktning på regeringens politik. Med Centerpartiets medverkan sätts fokus på kvinnors trygghet, på konkreta resultat för klimatet. På att det ska bli lättare för människor att bo och verka på landsbygden och på att fler ska få ett jobb att gå till. Vi har drivit på för och fått igenom sänkta kostnader för småföretag, ökad jämställdhet och trygghet för kvinnor, satsningar på klimat och miljö och inte minst insatser för den svenska landsbygden. I korthet är Centerpartiets genomslag i budgeten tydlig och jag vill särskilt lyfta fram några ändringar i budgeten som är bra för Kronobergs län (Siffror gäller hela landet):

  • Företagande/jobb: Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (380 miljoner kronor) och för den först anställde (120 miljoner kronor) stärker företagen och arbetsmarknaden i ett företagarlän som Kronoberg. Krav på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort (45 miljoner kronor). Exportsatsning (65 miljoner kronor).
  • Landsbygd: Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av torka och extremväder, 350 miljoner kronor, och 100 miljoner kronor till att stärka bredbandsutbyggnaden i hela landet.
  • Insatser för jämställdhet och hedersrelaterat våld: (140 miljoner kronor), Som berör tex. Kvinnojourerna Blenda och Märta i länet direkt.
  • LSS: Rätt till stöd för andning och sondmatning (150 miljoner kronor).
  • Miljö/grön teknik: En investering (100 miljoner kronor) som möjliggör testanläggningar för minusutsläpp. En investering som gör att vi i en nära framtid inte bara kan minska våra utsläppsavtryck utan också ta bort utsläpp från atmosfären.

–Vi ser till att påbörja den viktiga liberala reformagenda som måste ske under mandatperioden, säger Per Schöldberg.
Tvära kast ger nya förutsättningar

Ibland sker saker i tillvaron som gör att man snabbt måste ställa om för nya förutsättningar. Det hände mig för någon vecka sedan när jag blev uppkallad till riksdagen för att tjänstgöra. Jag hade egentligen planerat för att kombinera civilt arbete att arbeta internt politiskt. Så blev det inte utan nu är det till att vara riksdagsledamot representerande Kronobergs län i riksdagen. Min arbetsplats är Kronobergs län, och ibland måste jag åka till Stockholm för att sammanträda och ta beslut. Det är så jag ser på riksdagsuppdraget.

I förra veckan fick jag på kort varsel inställa mig på ett internt internat för att därefter i riksdagshuset få en genomgång av lokaler, nycklar, foto m.m. Under onsdagen var första voteringen, med cirka 30 omröstningar på 30 min. Med hjälp av så kallade riktkarlar så fungerar det bra. Ytterligare genomgångar, sedan till lägenheten sent. Nyckel och kod, resväskan laddad med ”sängkläder” som det stod i instruktionerna. Jag definierar sängkläder som lakan och örngott. Men till min förvåning fanns ingen kudde eller täcke. Kl 10 på kvällen finns ingen affär öppen för dessa attiraljer ens på Södermalm. Det fick bli till att ta sittdynan i fotöljen som kudde och lodenrocken som ”hästtäcke”. Jag somnade som en stock.

Nu är alla rutiner satta för att jag skall kunna göra en bra insats i riksdagen. Jag återkommer dock till inledningen att en del av det uppdrag jag fått är för mig att vara en representant för Kronoberg i huvudstaden. Det innebär att jag kommer lägga mycket tid på att besöka organisationer, företag, människor i länet. Det är också så att riksdagen och dess ledamöter gärna tar emot besök om det är praktiskt möjligt. Jag är beredd att ta emot grupper från Kronoberg och informera om riksdagsarbetet.

Kronobergs län är i nationell jämförelse ett rätt litet län. Länet har cirka 2,1 procent av befolkningen, cirka 2,1 procent av statsbudgeten och 21 invånare per kvadratkilometer. Med andra ord, länet är ungefär som en lättöl! Men vi har i länet korta beslutsvägar och inga långa avstånd. Det gör att vi har möjligheter till beslut utan så kallade långbänkar, vilket rätt hanterat är en konkurrensfördel gentemot andra regioner.

Jag ser fram emot att tjänstgöra i Näringsutskottet och konstitutionsutskottet och kommer göra allt jag kan för att göra ett bra arbete i riskdagen.

Per Schöldberg

Riksdagsledamot

Centerpartiet Kronoberg

Helen Spänneri
Ombudsman