Kronoberg
Centerpartiet lokalt
  • / Per Schöldberg

Per Schöldberg

Våren som blev ingen annan lik

Vi skriver idag 23 juni på väg hem efter möjligen sista passet i riksdagskammaren. Det blev en vårtermin i riksdagen som ingen kunde föreställa sig. Det inleddes i januari och februari med ett högt tonläge där den omaka konstellationen M, KD, V, SD samlade ihop tillräckligt med röster för att kunna vinna några korta segrar i kammaren, då rörde det sig om några miljarder.

Få visste då att vi senare skulle rösta igenom beslut som handlar om hundrafalt detta belopp. Dessutom en rätt stor kraftmätning kring kärnkraften som väcktes gång på gång. 5 mars hade vi en försvarsövning i riksdagen där vi skulle träna på krishantering.

Ett tillfälle som såg ut som en tanke. Sedan rullade det igång. Den dubbla kampen, den mänskliga och den ekonomiska måste man ödmjukt konstatera att vi inte varit i närheten av sedan kanske 1945….

Var finns Centerpartiet mitt i detta? Vi har hela tiden lagt förslag på förslag rörande sjukvård, äldreomsorg och den ekonomiska delen. En del har vi torgfört via debattsidor och opinionsbildning annat i direkta budgetförhandlingar som inte offentliggörs innan presskonferenser.

Riksdagsgruppens arbetssätt förändrades nästan över en natt. Jag har hållit kontakten med företag, organisationer och lyssnat in, särskilt i den tidiga fasen där förslag och idéer togs in och sedan knådades i ”Coronalådan”. Omställningsstödet på 39 miljarder kronor är ett exempel där information från fältet togs in i riksdagsgruppen och blev till genomförbar politik.

Även Kronobergare har bidragit i detta. Jag tror jag i medeltal haft 3 digitala möten per dag. Det har funkat trots allt, men nu vill jag ut i solen! En sak vet vi mitt uppe i pandemin. Det kommer inte bli som förr, utan något annat och vi bestämmer själva hur detta annat blir. Jag gör fyra reflektioner med C-glasögon:

  • Logiken kring begreppet ”Att gå till jobbet” kommer förändras i takt med en allt snabbare digitalisering. Många kommer vilja arbeta mer platsoberoende på grund av att fler och fler upptäcker möjligheterna. Detta är inget nytt, men förstärks inom nya sektorer. Det fysiska mötet kan aldrig ersättas, men måste man pendla många mil fem dagar i veckan eller kan det räcka med tre dagar och två på hemmaplan?
  • Detta i sin tur ställer krav på samhälls- och bostadsplanering. Den urbana normen för samhällsplaneringen kommer utmanas där mindre orter, stadsdelar och byar kan klara fler funktioner, till exempel ha kontorshotell. Det kanske inte är en naturlag att få in så många människor på så få kvadratmeter som möjligt?
  • Pliktyrkenas definitiva återupprättande. Lärare, poliser, läkare, sjuksköterskor och andra yrken som är helt centrala för att samhället skall fungera kommer uppgraderas, inte bara för att vår sårbarhet har visat på det utan för att människor i ökad utsträckning söker sig till dessa arbeten. Hur skapar vi villkor som upplevs som schyssta. Människor vill i grunden göra gott!
  • Utbildningssektorn kommer öka sina distansoberoende. Skolan blir inte bara en plats utan också en funktion. Det kan vara en stor möjlighet för mindre skolenheter. Tekniken möjliggör att ha vissa utbildningsmoment på plats i byskolan och andra kan skötas gemensamt tex inom en hel kommun. Kommuner behöver inte centralisera och bygga stora enheter, utan kan behålla mindre enheter som skapar social trygghet.

Till sist måste återigen framhållas att kampen mot COVID-19 inte på långt när är över. Det kommer påverka oss för lång tid och skänk en tanke till alla de som arbetat inom äldre & sjukvård och de som faktiskt drabbats av denna pandemi. Under tiden så: Ha en kall hjärna, varmt hjärta och tvätta händerna. Ni vet vad jag menar! Önskar er, för att trotsa pandemin, en härlig sommar.

Per Schöldberg
Riksdagsledamot (C)
Kronoberg