web stats
Tingsryd
Centerpartiet lokalt

Maria Petersén

Personbild


Ersättare i Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård, VoB Kronoberg

Epost: Mariapetersen76@live.se

Mobil: 073-526 48 15

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ordförande i kretsstyrelsen

 

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot i kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott

Ersättare i kommunstyrelsens plan och näringslivsutskott

Huvudman i Älmeboda Sparbank

Ersättare i Samordningsförbundet Värends förbundsstyrelse

Ersättare i Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård, VoB Kronoberg