web stats

Mikael Andersson

Personbild


Ersättare i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i kretsstyrelsen
Ordförande Almundsryd/Urshults Centerpartiavdelning


Webbredaktör för Centerpartiet i Tingsryd och Centerpartiet i Region Kronoberg


Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

Vice ordförande i individnämnden
2:e vice ordförande bildningsnämnden

Ersättare i förbundsfullmäktige Kommunalförbundet Sydarkivera

Ersättare i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)


Kontakta Mikael Andersson

Kontakta Mikael

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/mikandersson.se/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.