web stats
Tingsryd
Centerpartiet lokalt

Eva Hagelberg

Personbild


Ersättare i Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ordförande i Väckelsång/Tingsås Centerpartiavdelning

 

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i Stiftelsen Tingsrydsbostäder