web stats

Ann-Charlotte Cato

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Mobil: 073-811 40 40

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i styrelsen för Linneryds Centerpartiavdelning


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i valnämnden

Ersättare i Korröstiftelsen