web stats

Lennart Karlsson

Personbild


Ersättare i Kommunfullmäktige

Epost: l_k@live.se Mobil: 070-605 26 28

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Kassör i Almundsryds- Urshults Centerpartiavdelning

Sammankallande i valberedningen Centerpartiet i Tingsryd

 

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ledamot i Tingsrydsbostäder AB

Ledamot i Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Ledamot i Almundsryds församlings Vägråd

Ledamot och sammankallande i Kinnevalds häradskassas donationsfond

Ledamot och sammankallande i Karl Johan och Johanna Adamssons donationsfond