web stats

Lennart Fohlin

Personbild


Vice ordförande i kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i kretsstyrelsen

Vice ordförande i Almundsryds/Urshults Centerpartiavdelning


Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen

Vice ordförande i kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskottLedamot i Tingsryds indutristiftelse
Vice ordförande i Tingsryds utveckling och fastighets AB, TUFAB
Ersättare i vägråd för Almundsryds församling

Ersättare i Mörrumsåns vattenråd


Kontakta Lennart Fohlin

Kontakta Lennart

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....