web stats

Marie-Louise Hilmersson

Personbild


Ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i Älmeboda Centerpartiavdelning

 

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Vice ordförande i miljö- och byggnämnden

Ersättare i bildningsnämnden

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i valnämnden

Ersättare i Tingsryds industristiftese