web stats

Annica Hägg Johansson

Personbild


Ledamot i styrelsen för Almundsryds/Urshults Centerpartiavdelning

 Mobil: 070-589 79 71

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i Almundsryd- Urshults centerpartiavdelning


Ledamot i bildningsnämnden

Annica Hägg Johansson