web stats

Maria Petersén

Personbild


Ordförande för Centerpartiet i Tingsryd

Epost: Mariapetersen76@live.se

Mobil: 073-526 48 15

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ordförande i kretsstyrelsen


Ersättare i Kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare i kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott

Ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

Ersättare i individnämnden

Huvudman i Älmeboda Sparbank

Ersättare i Samordningsförbundet Värends förbundsstyrelse

Ersättare i Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård, VoB Kronoberg