web stats

Nyfiken På Politik?

Nyfiken på politik?

Nyfiken på politik?
Vill du veta hur det politiska arbetet går till?
Start 9 mars kl 18.30-20.30

Politikerskolan är ett steg i arbetet med att stärka vår demokrati. Vi behöver fler personer som är intresserade av samhällsfrågor och har en önskan om att vilja påverka. En intressant mötesplats mellan personer som är nyfikna på det politiska arbetet och personer som är politiskt aktiva.

Politikerskolan genomförs av Tingsryds riksdagsledamot Karin Nilsson (denna mandatperioden ersättare i riksdagen).

Alla är välkomna att deltaga!

Anmälan senast 6 mars till:
Ulrica på SV i Tingsryd, 0705-14 64 59
eller karin.nilsson@centerpartiet.se