web stats

Höstmöte i Tingsryds Kommunkrets

Till/
Alla medlemmar Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUF i Tingsryds kommunkrets

Härmed kallas Du till Väckelsångs 100-årsjubileum och Höstmöte för Centerpartiets kommunkrets i Tingsryd

Tid: Söndagen den 15 oktober kl. 14:30

Plats: Björkeborg, Väckelsång

Program:

  • Kristina Yngwe, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
  • Centerpartiet i Väckelsång 100 år
  • Underhållning av Amelie Petersson
  • Fälldinutställning
  • Höstmöte med nomineringar till kommunval 2018

Paj och sallad inkl. kaffe och tårta 60 kr.

Varmt Välkomna! / Väckelsång-Tingsås C-avd och Kretsstyrelsen

Anmälan till maten senast onsdagen den 11 oktober till:

Eva Hagelberg tel. 073 037 2526, e-post: hagelberg.e@telia.com

eller

Sören Gabrielsson tel. 070 258 5850, e-post: gabrielsson.soren@telia.com

Medarrangör Studieförbundet vuxenskolan