web stats

Inbjudan till Digitalt Höstmöte

Centerpartiet i Tingsryds kommun bjuder våra medlemmar

Välkomna till ett digitalt Höstmöte

Torsdagen den 12 november kl. 18.30 via Teams

Kretsstyrelsen har med anledning av de nya lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten beslutat att vårt sedan tidigare planerade höstmöte endast ska genomföras som ett helt digitalt möte.
De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheterna innebär bl.a. avrådan från att delta i fysiska möten och att man ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

De som vill delta på detta digitala höstmöte meddelar detta till mikael.andersson@centerpartiet.se för att få tillgång till inloggningslänk till det digitala höstmötet. (De som redan har anmält sig till det tidigare planerade fysiska höstmötet kommer per automatik att få inloggningslänk skickad till sig.)

------------------------------------------------------------------------Föredrag av Thomas Karlsson, tidigare näringslivschef i Växjö kommun, som kommer att prata om sina erfarenheter kring näringslivsutveckling och Växjös framgångar på området som "Europas grönaste stad".


 

  • Beslut gällande om centerpartiet ska ställa upp i valet till kyrkofullmäktige 2021
  • Val av kyrkovalsansvarig till kyrkovalen 2021.

Välkomna att koppla upp er