web stats

Lägesrapport från Centerpartiets arbete med förslagen i Hållbar ekonomi

Tingsryd

Vårt politiska arbete gällande besparingsförslagen i del 2 av Hållbar ekonomi är i full gång. I går kväll hade vi ett extra gruppmöte där vi gick igenom materialet och vägde och blötte synpunkter i detta. Vi konstaterar att de mesta av förslagen i denna del av hållbar ekonomi går på tvärs med kommunens attraktivitetsprogram 2030 och på tvärs med Centerpartiets ideologi.

Centerpartiet är även kritisk till att många av förslagen innebär att man sätter kommundelar mot kommundelar istället för att fokusera på det som bygger Tingsryds struktur, nämligen helheten som är uppbyggd av vitala delar. I sammanhanget måste det understrykas att Tingsryds kommun är en kommun där närmare 3/4 av befolkningen bor utanför Tingsryds tätort. Att då enbart fokusera på denna fjärdedel på bekostnad av de övriga kommer inte att ge en vital helhet.

Vi är långt ifrån klara med vårt arbete att ta fram Centerpartiets motförslag till denna del av Hållbar ekonomi. Men redan nu är vi helt på det klara med att Centerpartiet kommer att säga ett klart nej till skolnedläggningar. Likaså är vi eniga gällande behovet att behålla Linnerydsbadet och att vi inte ställer upp på att försämra stödet till samlingslokalerna i Tingsryds kommun. Vi har också i detta öppnat upp för att det nu är dags för en skattehöjning i Tingsryds kommun. En skattehöjning är motiverad när den ställs mot neddragningar inom kärnverksamheten. En skattehöjning är dock inte den enda lösningen som Centerpartiet ser som alternativ till de mest kontraproduktiva förslagen i Hållbar ekonomi. Vi är fullt medvetna om att det krävs stora förändringar och förverkligande i någon del av denna rapport Hållbar ekonomi.

En talepunkt som majoriteten använde sig av vid presskonferensen när denna del av Hållbar ekonomi presenterades var att ”Tingsryds kommuns kostym är sydd för en storlek på 15000 invånare och att denna kostym nu måste sys om för att passa dagens invånarantal”. Felet med denna talepunkt är att verksamhetsområdena inom Tingsryds kommun redan har ”sytt om kostymen” och anpassat storleken till dagens invånarantal, inte minst har skolan anpassat sig till dagens elevantal. Dock har denna ”kostym” inte anpassats inne i kommunhusen på Torggatan i Tingsryd.

Trots att kommunhusets ”kostym” inte togs med i hållbar ekonomi har vi inom politiken fått till en översyn av just tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Denna översyn är påbörjad men kommer inte att bli klar förrän efter att politiken förväntats ha fatat beslut en gällande hållbar ekonomi. Centerpartiet anser att det är en helt bakvänd ordning.

Denna översyn av tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen borde självklart vara genomförd innan politiken överhuvudtaget fattar något beslut om några ev. besparingar i verksamheterna. Dock har den politiska majoriteten beslutat att det är denna bakvända tågordning som gäller vilket vi nu också har att förhålla oss till. Centerpartiet är dock övertygad om att det finns besparingar att hämta både inom tjänstemannaorganisationen i kommunhusen på Torggatan i Tingsryd och inom den politiska organisationen varför vi lär räkna in en viss besparing inom detta när vi ser till helheten inom Hållbar ekonomi.

Vi i Centerpartiet har således kommit en bit gällande våra ställningstagande. Några områden har vi ännu inte hunnit komma till beslut för ställningstagande såsom tex biblioteksorganisationen och äldreboenden. Även detta är områden där förslagen går emot vår centerpartistiska ideologi och där vi står inför svåra ställningstagande. Dock vill vi mena att kommunen utgörs av våra kommunmedborgare och då måste vi prioritera just våra kommunmedborgares bästa. Kommunmedborgarnas bästa kan omöjligen vara att dra ned på kärnverksamhet i deras närhet.

Med tanke på att nästan 3/4 av kommunens befolkning bor utanför Tingsryds tätort måste vi se hela kommunen som en helhet och inte enbart fokusera på Tingsryds centralort. Vi måste sluta sätta olika kommundelar mot varandra och istället se till kommunens struktur och vad det är som bildar kommunen som helhet. Det är nämligen alla delar som utgör en helhet och där alla delar är lika viktiga. För att helheten ska fungera måste alla delar vara vitala och ges utvecklingsmöjligheter.

/Mikael Andersson

 

Läs artikel i SMP här >>